Početnik u negovateljstvu

Prvi koraci za nove negovatelje

Kada počnete da vodite računa o bliskoj osobi kod kuće, potpuno je razumljivo i očekivano da ćete imati mnogo pitanja i briga. 
„Odakle da počnem?” „Da li radim ovo kako treba?” „Kako da olakšam život osobi o kojoj brinem?” 
Sva ova pitanja su potpuno normalna.
 
U nastavku sledi nekoliko osnovnih stvari koje morate znati kada započinjete da se bavite negovateljstvom. Objasnićemo vam svaku stavku posebno. Takođe ćemo vam pomoći da lakše prevaziđete izazove. 
 
Naš vodič za nove negovatelje ima dva dela: Šta treba da imate na umu i Određivanje prioriteta.
 
Ukoliko vam je kao novom negovatelju potrebna dodatna pomoć, pogledajte naše savete i alate za podršku. 

Šta treba da imate na umu

Prvi koraci u novoj ulozi.

Starija žena grli mlađu – priprema za bavljenje negovateljstvom

Određivanje prioriteta

Šta je potrebno najpre da uradite.

Mlađa i starija žena uživaju u čaju – šta treba prvo uraditi

Prvi koraci

Deset stvari koje treba imati na umu.

Mlađa žena pozdravlja stariju – početak negovateljskog putovanja