Uzroci inkontinencije

Saznajte više o uzrocima

Dobro je da znate uzrok nastanka inkontinencije kod bližnjih. To će vam pomoći da bolje razumete njihove simptome, pa ćete samim tim moći da im pružite bolju negu.
 
Ako još uvek ne znate o kojem tipu inkontinencije se radi, možete ovde da pročitate više o različitim tipovima.

Kako funkcioniše mokraćni sistem

Uzroci nastanka inkontinencije utiču na celokupan mokraćni sistem. Stoga je važno da se kratko upoznamo sa načinom na koji on funkcioniše. Tek tada ćete razumeti zašto ponekad dolazi do poteškoća u njegovom funkcionisanju. 
 
Vaši bubrezi filtriraju otpadne materije koje su iz hrane dospele u krv. Te materije se zatim mešaju sa vodom i drugim otpadom. Tako nastaje mokraća, koja zatim kanalima stiže do bešike. Mokraća napušta bubrege kroz mokraćne kanale. Ona se zatim privremeno skuplja u bešici, mišićnoj vreći koja se širi. U toku pražnjenja, mišići oko mokraćnog kanala su opušteni, pa je mokraćni kanal otvoren. i mišići sfinkteri pružaju podršku bez koje ne možemo da zadržavamo mokraću. To su važni mišići za zadržavanje mokraće i stolice.

Zašto se javljaju smetnje u radu mokraćnog sistema?

Ne postoji poseban uzrok nastanka inkontinencije, već uobičajeni faktori koji dovode do nje. Navedeni su u nastavku.
Opšti uzroci
  • Slabljenje mišića dna karlice. Ovi mišići drže mokraćni kanal zatvorenim. Problemi nastaju kada oni izgube snagu i potpornu funkciju. Jednostavne aktivnosti poput smejanja, kašljanja, podizanja predmeta ili trčanja mogu dovesti do curenja mokraće.

  • Urinarne infekcije. Dovode do preosetljivosti mokraćne bešike. To je razlog zbog kojeg bešika netačno obaveštava telo da treba da se hitno isprazni, iako nije do kraja napunjena. Kada se infekcija izleči ili kada nestane, bešika više nije toliko osetljiva.

  • Prekomerna težina. Može da vrši dodatan pritisak na trbušnu duplju i mišiće karlice, što dovodi do inkontinencije.

  • Lekovi. je potencijalna kontraindikacija kod uzimanja određenih lekova. Neki lekovi imaju diuretička svojstva, pa se u toku njihovog uzimanja češće javlja nagon za mokrenjem. 

  •  – može nastati usled moždanog udara, demencije, dijabetesa, Parkinsonove bolesti, multiple skleroze ili oštećenja mozga. Kod ovih bolesti dolazi do oštećenja ili ometanja u prenosu nervnih impulsa. To sprečava prenos pravih signala između mozga i bešike. 
Uzroci kod žena
  • Trudnoća/porođaj. Dodatna težina tokom trudnoće može povećati pritisak na mišiće dna karlice, ligamente i mokraćnu bešiku. Hormoni koji se oslobađaju u toku trudnoće mogu da utiču na tkiva i mišiće u telu, čineći ih rastegljivijim kako beba raste. To čini da postanu mekši i glatkiji da bi se olakšao porođaj. Ovo može da oteža mišićima i ligamentima da zadrže organe dna karlice na svom mestu. Mišići i ligamenti dna karlice se takođe rastežu kod porođaja, pa ponekad dolazi do trajnog izduženja tkiva. Zbog toga trudnoća i porođaj predstavljaju rizik za nastanak inkontinencije.

  • . Što je žena bliže menopauzi, to je niži nivo estrogena u njenom telu, pa dolazi do slabljenja mišića karlice. Žene zbog toga teže kontrolišu rad bešike.  
Uzroci kod muškaraca
  • Uvećana . Ona može usporiti, ili čak zaustaviti, prolaz mokraće. Često dovodi do iznenadne potrebe za mokrenjem.

  • Operacija prostate. Ako u toku operacije prostate dođe do oštećenja mišića koji kontrolišu prolaz mokraće, kod pacijenta se može javiti stresna urinarna . To je nevoljno curenje mokraće tokom smejanja, kašljanja ili obavljanja drugih fizičkih aktivnosti.
 

Ako želite da saznate više o uzrocima inkontinencije, razgovarajte sa lekarom. Saznajte kako možete da pomognete bliskoj osobi.