Lečenje inkontinencije kod dece

Osim što pružate podršku svom detetu i nastojite da mu usadite zdrave navike vezane za odlazak u toalet, ishranu, unos tečnosti i spavanje, primenite rešenja i metode koji pomažu kod inkontinencije. Za početak, odaberite proizvod koji najbolje odgovara potrebama deteta i obezbeđuje dobru zaštitu od curenja mokraće i udobnost. U nastavku su navedene još neke od dostupnih opcija. Izbor odgovarajućeg proizvoda za vaše dete zavisi od brojnih faktora: uzrasta i zrelosti, vrste inkontinencije i porodične istorije – ako ste vi ili vaš partner imali inkontinenciju, veća je šansa da se ona javi i kod vašeg deteta. U svakom slučaju, uvek treba imati na umu da nije u pitanju nečija krivica, već da je to deo odrastanja. 
 
Konsultujte se sa lekarom ili profesionalnim negovateljem oko izbora najbolje opcije za lečenje inkontinencije kod deteta. Ako želite da saznate više o inkontinenciji, pređite u ovaj odeljak gde ćete pročitati više o ​bešici i osnovnim uzrocima koji stvaraju urinarnu inkontinenciju kod dece

Najpre otklonite sumnju na infekciju

Ako iz bilo kog razloga posumnjate na moguću infekciju mokraćnih puteva, proverite sa vašim lekarom. On će vam najverovatnije predložiti da uradite analizu mokraće i posavetovaće vas šta dalje da radite.

Lekovi za urinarnu inkontinenciju kod dece

Ako lekar utvrdi da dete ne proizvodi dovoljno hormona koji noću usporavaju proizvodnju mokraće u bubrezima, možda će mu prepisati određene lekove. Ti lekovi preuzimaju ulogu hormona, pa dete proizvodi manje mokraće noću, a samim tim i ima manju potrebu za mokrenjem. Lekovi mogu da budu kratkotrajno rešenje za situacije kada je veoma bitno da dete ostane suvo, recimo na školskim ekskurzijama ili putovanjima. 
 
U zavisnosti od situacije, dete ih može uzimati duži vremenski period sa pauzama na svaka tri meseca, kada se proverava da li imaju efekta na mokrenje u krevetu. Lekovi ne pomažu svakom detetu, pa se tako kod neke dece mokrenje u krevetu javlja ponovo po prestanku uzimanja lekova.

Alarmi za mokrenje u krevetu (alarmi za enurezu)

Ovi alarmi mogu da budu efikasan način lečenja. Osmišljeni su tako da se oglase (zvonom ili zujanjem) u trenutku kada mokrenje u krevetu počne, odnosno da probude dete; na taj način dete stiče dobru naviku buđenja na vreme i trenira svoju bešiku.
 
Alarmi mogu da se kupe, a ponekad ih možete dobiti i preko zdravstvene službe. 

Korišćenje alarma

Pre nego što počnete da ga koristite, pobrinite se da dete stekne zdrave navike u pogledu ishrane i unosa tečnosti, redovnog odlaska u kao i da dovoljno spava noću
Ovaj alarm pomaže detetu da se probudi noću radi odlaska u toalet. Iz tog razloga, važno je da dete samo isključi alarm; nema nikakvog efekta ako vi to uradite, jer će dete naučiti da prespava signale o punoj bešici. 
 
Možda ćete na početku morati da pomognete detetu da se probudi kada se oglasi alarm. Dete zatim može da ga isključi i ode u toalet, a posteljina se može promeniti. Ako želite da budete sigurni da ćete čuti alarm bez obzira gde se nalazite u kući, nabavite bebi-alarm. Kada počnete da koristite alarm, dete ne bi trebalo da nosi pelene ili zaštitne gaćice. Ono mora da oseti potrebu da ide u toalet.  

Preduhriti alarm

Otprilike nakon 10 dana većina dece nauči da se probudi na vreme kako bi "preduhritili alarm“. Primetićete da ono sve manje mokri u krevet, što je napredak.

Nastavite sa korišćenjem nakon prvih suvih noći

Ako dete prestane da mokri u krevetu zahvaljujući alarmu, za svaki slučaj ga koristite još mesec dana.

Budite strpljivi

Korišćenje alarma za mokrenje u krevet zahteva napor roditelja i deteta. Ako ste suviše zauzeti ili opterećeni, najbolje je da odložite početak korišćenja za neko vreme kada možete tome na miru da se posvetite. Ako alarm nije doveo do nekog napretka, napravite pauzu od nekoliko meseci, a zatim ponovo pokušajte. 
 
I pored navedenih rešenja za inkontinenciju kod dece, najbolje je da konsultujete lekara.

Savet

Ako se dete ne budi na zvuk alarma, povećajte jačinu tona alarma tako što ćete staviti alarm u neku limenu posudu. S druge strane, ako je ton alarma suviše jak, prekrijte ga jastukom.