Rečnik

Reči i pojmovi u vezi sa inkontinencijom

Inkontinencija

Inkontinencija ili imati inkontinenciju može da se odnosi i na urinarnu inkontinenciju i na inkontinenciju stolice.

Mokrenje u krevetu

Mokrenje u krevetu (u medicini poznato kao enureza) je nevoljno ispuštanje mokraće. Ukoliko se javlja noću tokom spavanja u pitanju je nokturalna enureza.

Slabost bešike

Slabost bešike (odnosi se i na pojam slaba bešika) је stanje kod koga postoji otežana kontrola mokraćne bešike usled koje dolazi do nevoljnog curenja mokraće. Postoje mnoge različite