REČNIK

Reči i pojmovi u vezi sa inkontinencijom

Hiperaktivna bešika

Hiperaktivna bešika je sindrom koji se sastoji od hitne potrebe za mokrenjem, sa ili bez nagonske mokraćne inkontinencije, obično sa povećanim brojem mokrenja u toku dana i noćnim mokrenjem.

Inkontinencija

Inkontinencija se definiše kao nevoljno curenje mokraće.

Inkontinencija zbog prepunjenosti

Ako imaš stalan ili isprekidan mlaz urina, moguće je da imaš inkontinenciju zbog prepunjenosti. Obično je uzrok tome neka prepreka na mokraćnom putu koja dovodi do prepunjavanja mokraćne bešike i zatim curenja.

Kapanje nakon izmokravanja

Kapanje nakon izmokravanja nastaje kada se mokraćna bešika ne isprazni u potpunosti pa mokraća nastavi da kaplje i nakon mokrenja. Čest uzrok je uvećana prostata ili oslabljeni mišići dna karlice.

Kapanje nakon mokrenja

Podrazumeva curenje nekoliko kapi mokraće nakon što si bio u toaletu, čak i nakon čekanja i trešenja. Postoje dve vrste kapanja nakon mokrenja, kapanje nakon izmokravanja i završno kapanje). Kapanje nakon mokrenja nastaje zbog nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike tokom mokrenja. Urin se tada nakuplja u kanalu koji vodi iz mokraćne bešike.

Lečenje inkontinencije

Postoji mnogo preporučenih načina lečenja urinarne inkontinencije. Jedan način je promena stila života, kao što je vežbanje mokraćne bešike ili mišića dna karlice koje ojačava te mišiće. Takođe često mogu da pomognu promena rasporeda unosa tečnosti i izmokravanja ili smanjivanje težine. Druge vrste lečenja obuhvataju uzimanje lekova (ili promenu lekova), pomagala za inkontinenciju ili hiruršku intervenciju. Hirurška intervencija se preporučuje nakon temeljne procene i kad su se ostali, neinvazivni tretmani pokazali neefikasnim. Uvek se preporučuje da se dobije prava procena kako bi se utvrdilo šta je pravi uzrok mokraćne inkontinencije. Osoba koja razmišlja o operaciji treba da bude svesna potencijalnih rizika i koristi od takvog postupka, kao i kod svake druge hirurške intervencije. Pomagala za inkontinenciju u vidu proizvoda za upijanje treba koristiti zajedno sa drugim tretmanima kao što su promene u načinu života ili lekovi. Pomagala za inkontinenciju treba koristiti i kada ostala rešenja zakažu.

Mokrenje

Čin mokrenja (pražnjenje ili izbacivanje mokraće).

Nagonska inkontinencija

Nagonska inkontinencija je najčešći uzrok nevoljnog curenja mokraće kod muškaraca. Nagonska inkontinencija je kad osetiš iznenadni nagon da mokriš, ali ne možeš da zadržiš mokraću dok ne stigneš do toaleta. Verovatno imaš potrebu da mokriš više od 4 do 8 puta dnevno i nekoliko puta u toku noći. Ovo je često povezano sa uvećanom prostatom ili je posledica operacije prostate.

Prostata

Žlezda kod muškaraca koja se nalazi ispod dna mokraćne bešike. Prostata proizvodi tečnost prilikom ejakulacije. Kod starijih muškaraca ta žlezda često počne da se uvećava i može da pritiska mokraćnu cev. Simptom je oslabljen mlaz mokraće, tj. problemi sa pražnjenjenjem mokraćne bešike ili nepotpuno pražnjenje bešike.

Slabost bešike

Slabost bešike je termin koji se često koristi kao sinonim za inkontinenciju i odnosi se na bilo kakvo nevoljno curenje mokraće. Iako se često koristi, termin slabost bešike nije medicinski tačan jer uzrok curenja mokraće nije povezan sa slabom bešikom nego sa tzv. simptomima donjeg urinarnog trakta (SDUT).

Stresna mokraćna inkontinencija

Stresna inkontinencija se odnosi na nevoljno curenje mokraće prilikom fizičkog naprezanja, kijanja ili kašljanja. Mišić sfinkter ili mišići dna karlice i ligamenti koji podržavaju mokraćnu bešiku su previše slabi da bi zadržali mokraću u njoj.

Vežbe za mišiće dna karlice

Mišići dna karlice (karlični mišići) su grupa mišića unutar karlice koja formira mišićno dno između tvojih nogu. Nalaze se između pubične kosti (spreda) i baze kičme (pozadi). Slabljenje ovih mišića može dovesti do problema kao što je mokraćna inkontinencija i, ako je zahvaćen i analni sfinkter, fekalna inkontinencija.