Sastojci TENA

Milioni ljudi širom svete već godinama svakodnevno bezbedno koriste naše proizvode TENA. Razumemo da je važno da se osećate udobno i sigurno uz proizvode koje koristite. Svi proizvodi kompanije TENA su napravljeni od odobrenih materijala primenom najnaprednijih procedura i uz poštovanje najviših bezbedonosnih standarda, u cilju korišćenja isključivo sigurnih materijala i sastojaka i usklađenosti proizvoda sa važećim zakonima.

Materijali koje koristimo u svim našim higijenskim proizvodima su temeljno ispitani od strane internih i eksternih stručnjaka, kao što su sertifikovani instituti za testiranje, da bi se osiguralo njihovo bezbedno korišćenje za svrhu kojoj su namenjeni i da ispunjavaju sve zakonske i regulatorne zahteve. 
 
Da bismo vam pomogli da razumete šta sadrže naši proizvodi, napravili smo ovaj pregled koji sadrži različite materijale i njihove sastojke. Dole navedena strana je takođe i rečnik.
 

Da li su proizvodi TENA bezbedni za upotrebu?

Svi higijenski proizvodi Essity su bezbedni za svoju namenu i sadrže uobičajene materijale koje su tokom mnogo godina bezbedno koristili milioni žena širom sveta u širokom spektru upijajućih higijenskih proizvoda. Sirovine se generalno biraju zbog njihove sposobnosti da upijaju i zadržavaju tečnost, da bi se izbeglo curenje i pružila udobnost.
 
Sem toga, mi sarađujemo sa međunarodnom trgovinskom asocijacijom EDANA za netkane materijale i srodne industrije, da bismo osigurali usklađenost sa najvišim standardima zaštite životne sredine i bezbednosti proizvoda. Članovi asocijacije EDANA su se dobrovoljno obavezali da obezbede najviše nivoe kvaliteta i bezbednosti upijajućih higijenskih proizvoda.
 

Da li su svi korišćeni materijali naznačeni na pakovanju?

To trenutno nije zakonski obavezno. Da bismo pomogli našim potrošačima, označavamo ako je dodat parfem, da bismo upozorili ljude koji su osetljivi na to.
 
U tabeli ispod su navedene glavne sirovine koji se nalaze u proizvodima. Odabrane su zbog svoje superiorne sposobnosti da upijaju i zadržavaju tečnost.
 

Šta se nalazi u proizvodima TENA?

 
Deo proizvodaMaterijalFunkcija
Površinski materijal Vlaknast materijal napravljen od polipropena/polietilena/poliestera/viskoze. Proizvod vas upijanjem tečnosti održava suvim i pruža vam udobnost. 
Prikupljajući sloj Porozni materijal sastavljen od drvnih ili poliesterskih vlakanaTransportuje tečnost sa površine u centar proizvoda, gde se tečnost prikuplja.
Upijajuće jezgroPapirna pulpa, kombinacija papirne pulpe i superupijajućih materijala za jastučiće i uloške za gaćice. Porozni papirni materijal se koristi kod nekih proizvoda.Upija i prikuplja tečnosti.
LepakLepak se sastoji od više polimera i sintetskih smola.

Lepak ima dve funkcije:

  1. Spaja različite slojeve proizvoda.
  2. Pričvršćuje proizvod za gaćice.
Materijal za postavuPolietilenski film. Vlaknast materijal se koristi kod nekih uložaka za gaćice.Sprečava curenje.
Materijal za pričvršćivanjePolimerni materijaliDrže proizvod na mestu. 
Elastični materijaliPolimerni materijaliDaju proizvodu dobar oblik.
Miris (samo pojedini proizvodi)Parfem Daje proizvodu miris svežine.
ŠtampaMastiloIstiče oblik i funkciju proizvoda. 
Oslobađajući papirPapir obložen silikonom.Papir koji štiti lepak na pozadini proizvoda.
Pojedinačno pakovanje (kod određenih proizvoda) Polietilenski film, obložen silikonom kod nekih proizvoda.  Štiti proizvod tako da se može nositi pojedinačni proizvod bez prljanja
Spoljašnje pakovanje proizvodaPolietilenske vrećice ili kutije.

Štite proizvod. Ovo je pakovanje koje vidite na polici u prodavnicama.


Rečnik 

Obnovljiva papirna pulpa: Pulpa napravljena od drvnih vlakana iz planski sečenih šuma. Pulpa je korišćena u našim jastučićima i ulošcima za gaćice. 

Vlaknast materijal (netkani): Tanak materijal poput tekstila. Pojam se koristi u tekstilnoj industriji za materijale koji nisu ni tkani ni pleteni, kao što je filc.

Polimeri Molekuli dugog lanca koji mogu biti prirodni ili sintetički. Na primer, i plastika i vaš DNK se sastoje od polimera. 

Polipropen/polietilen/poliester: Neki od najčešćih tipova plastike na svetu. Korišćeni u širokom spektru svakodnevnih proizvoda, od donjeg veša do ćebadi.

Superupijajući polimer: Koristi se zbog svoje sposobnosti da zadržava vlagu. Često se koristi kod jastučića, pelena i kompresa.

Sintetska smola: Viskozne tečnosti koje se brzo stvrdnjavaju, čineći ih idealnim za vezivanje materijala.