Rečnik

Incontinence words and terminology.

Dermatološki testirano

Proces testiranja radi utvrđivanja da proizvodi ne štete koži u realnim uslovima.

Dnevnik rada bešike

Takođe podrazumeva beleženje unosa tečnosti i dnevnik rada bešike. Količina unete tečnosti ima direktan uticaj na količinu stvorene mokraće. Trodnevnim beleženjem koliko često mokrite, količinu i koliko ste tečnosti popili, koju vrstu pića i kada, može pomoći vama i vašem lekaru da procenite stepen i tip urinarne inkontinencije te potrebno lečenje. Na primer, ako neko ima individualnu potrebu da prazni mokraćnu bešiku više od 8 puta za 24 časa, to može da ukazuje na hitnu urinarnu inkontinenciju ili nešto drugo što mora da se dalje detaljno utvrdi i leči.

Enureza

Enureza je nevoljno curenje mokraće. Ako se inkontinencija javlja tokom noći u snu, ona se naziva noćno mokrenje.

Funkcionalna inkontinencija

Podrazumeva nemogućnost da se stigne u toalet na vreme usled poteškoća, uzrokovanih fizičkim ili mentalnim oboljenjem, ili prepreka u vezi sa okruženjem.  To može biti fizičko oštećenje povezano sa starenjem ili invalidnošću, poput nemogućnosti da se dovoljno brzo svuče odeća ili pređe iz invalidskih kolica na toaletnu šolju. Prepreke u okruženju koje sprečavaju da se stigne do toaleta na vreme mogu takođe da budu prevelika udaljenosti od toaleta da bi se stiglo na vreme ili kod osoba sa konfuzijom koje ne mogu da nađu put do toaleta. 

Hiperaktivna bešika

Hiperaktivna bešika je čest opisni naziv za niz poteškoća povezanih sa hitnošću mokrenja. To ne znači inkontinenciju, već prosto da morate učestalo da mokrite. Hiperaktivna bešika, koja se ponekad naziva nadražljiva bešika, obično podrazumeva da imate učestalu potrebu za mokrenjem u toku dana, a često i nokturiju. Zapamtite, normalno je pražnjenje mokraćne bešike 4 do 8 puta dnevno. Hiperaktivna bešika je češća kod žena i starijih osoba.

Inkontinencija

Inkontinencija ili imati inkontinenciju može da se odnosi i na urinarnu inkontinenciju i na inkontinenciju stolice.

Inkontinencija zbog prepunjenosti

Prelivna inkontinencija nastaje kada bešika ne može da se isprazni u potpunosti, pa ostaje napunjena preostalim urinom. Opstrukcija mokraćnog kanala i/ili mišić mokraćne bešike koji je razvučen i prepunjen preko svog kapaciteta mogu da izazovu prekomerno istezanje bešike i usled toga nevoljno curenje. Uvećanje prostate je čest uzrok prelivne inkontinencije kod muškaraca. Mogu postojati i drugi uzroci kao što je na primer oštećenje nerva.

Kapanje nakon izmokravanja

Kapanje nakon izmokravanja je termin kojim se opisuje nevoljno curenje mokraće neposredno nakon izmokravanja. Kod muškaraca se to najčešće dešava nakon napuštanja toaleta, a kod žena nakon ustajanja sa toalet šolje. Čest uzrok je uvećana prostata ili oslabljeni mišići dna karlice.

Lečenje inkontinencije

Postoji mnogo preporučenih načina i metoda lečenja urinarne inkontinencije. Jedan način je promena stila života, kao što je vežbanje kontrole mokrenja ili mišića dna karlice koje ojačavaju potporne mišiće. Takođe, često mogu da pomognu promena rasporeda unosa tečnosti i izmokravanja ili smanjivanje težine.

Menopauza

Period koji podrazumeva stalni prestanak menstrualne aktivnosti.

Mešovita inkontinencija

To bukvalno podrazumeva mešane simptome i obično je kombinacija stresne inkontinencije i hitne inkontinencije. Nagon za mokrenjem izaziva kontrakciju mokraćne bešike, ali karlični mišići nisu dovoljno jaki da spreče pražnjenje bešike. To se često dešava istovremeno kod žena.  Ako imate oba tipa inkontinencije, obično jedan predstavlja veći problem od drugog, pa treba da se usredsredite da prvo rešite najčešći simptom.

Mokrenje

Čin mokrenja (pražnjenje ili izbacivanje mokraće).

Mokrenje u krevet

Mokrenje u krevet ili noćno mokrenje je nevoljno mokrenje u toku spavanja u uzrastu kad je očekivano da se ostane suv tokom noći.  Nokturija je potreba za učestalim mokrenjem tokom noći.

Nadražljiva bešika

Nadražljiva bešika je opisni naziv za više poteškoća povezanih sa hitnošću mokrenja. To ne znači inkontinenciju, već prosto da morate učestalo da mokrite. Nadražljiva bešika, odnosno hiperaktivna bešika, obično podrazumeva da imate učestalo mokrenje danju, a često i nokturiju. Zapamtite, normalno je pražnjenje mokraćne bešike 4 do 8 puta dnevno. 

Neurogena mokraćna bešika

Nekoliko mišića i nerava deluju zajedno da bi obezbedili urinarnu kontinenciju i efikasnu kontrolu nad pražnjenjem mokraćne bešike. Povreda mozga, kičmene moždine ili nerava može da utiče na vezu između mozga i mokraćne bešike. Rezultat toga je nemogućnost kontrole mokraćne bešike ili njenog potpunog pražnjenja. 

Nokturija

Podrazumeva potrebu da se budite jednom ili više puta u toku noći da biste mokrili.

Održavanje kontinencije

Održavanje kontinencije je način da se pomogne pojedincu da kontroliše rad svoje mokraćne bešike ili creva. To podrazumeva nalaženje uzroka inkontinencije (bilo da je privremena ili hronična). To uključuje i razmišljanje o faktoru okoline i potrebe za podrškom, kao i pronalaženje bilo kakvog prikrivenog stanja koje može da uzrokuje inkontinenciju. Da bi se odredili ciljevi i isplanirala briga u cilju poboljšanja stanja. Održavanje kontinencije promoviše kontinenciju i ima za cilj da predupredi dalju inkontinenciju individualnim pristupom navikama koje se tiču nege, odlaska u toalet i ponekad proizvodima za inkontinenciju.  

Osetljiva mokraćna bešika

Često korišćen termin da se opiše blaga slabost bešike i tačnije, curenje mokraće.

Ponavljano vežbanje kontrole mokrenja

Ponavljano vežbanje kontrole mokrenja je tehnika ponašanja smišljena da se poveća kapacitet bešike i smanji učestalost mokrenja. Vremenom mokraćna bešika postaje manje nadražljiva i može da zadrži veće količine mokraće. Dnevnik rada bešike(takođe podrazumeva i beleženje unosa tečnosti i dnevnik rada bešike) je prvi korak ka rešavanju hitne urinarne inkontinencije i priprema za ponavljano vežbanje kontrole mokrenja.

Slabost bešike

Slabost bešike (odnosi se i na pojam slaba bešika) је stanje kod koga postoji otežana kontrola mokraćne bešike usled koje dolazi do nevoljnog curenja mokraće. Postoji mnogo različitih razloga za slabost bešike kod žena i slabost bešike kod muškaraca. Tačan medicinski termin za slabost bešike je urinarna inkontinencija.

Urinarna stresna inkontinencija

Urinarna stresna inkontinencija podrazumeva poteškoće sa nevoljnim curenjem mokraće (slabost bešike) kao posledice fizičkog napora.  Taj napor može da predstavlja fizički napor, kašljanje, kijanje ili smejanje. Stresna inkontinencija obično podrazumeva malu količinu mokraće, ali to zavisi od napunjenosti mokraćne bešike u trenutku kada se poveća pritisak u trbušnoj duplji.  Stresna inkontinencija je najčešće povezana sa slabošću mišića dna karlice i može biti rezultat fizičkih promena koje nastaju prilikom trudnoće, porođaja i menopauze. Urinarna stresna inkontinencija kod žena se često naziva i stresna urinarna inkontinencija ili stresna inkontinencija. 

Vežbe za dno karlice

Vežbe za mišiće dna karlice podrazumevaju stezanje i opuštanje mišića dna karlice u cilju poboljšanja potpore mokraćne bešike i pritiska zatvaranja mokraćnog kanala.  Jačanje dna karlice je najbolji način da smanjite rizik od bilo kog tipa inkontinencije. Vežbe za dno karlice se nekada nazivaju Kegelove vežbe.

Vežbe za mišiće dna karlice

Mišići dna karlice (ili mišići karlice) su grupa mišića na dnu trbušne šupljine. Nalaze se između pubične kosti (spreda) i donjeg dela kičme (pozadi). Oni su takođe potpora mokraćnoj bešici i crevima. Slabljenje ovih mišića može dovesti do problema kao što je mokraćna inkontinencija i, ako je zahvaćen i analni sfinkter, inkontinencije stolice.

Zadržavanje mokraće

Zadržavanje mokraće nastaje usled poteškoća sa pražnjenjem i znači da je preostalo još mokraće u mokraćnoj bešici nakon mokrenja, a to može biti posledica npr. uvećane prostate.  Simptomi poteškoća sa pražnjenjem mokraćne bešike mogu da budu slab mokraćni mlaz, što može da uključuje isprekidan mlaz, naprezanje i otežano započinjanje mokrenja. Kako mokraćna bešika ostaje napunjena, ovo može dovesti do inkontinencije zbog prepunjenosti.

Zaostala mokraća

Mokraća koja preostaje u mokraćnoj bešici nakon mokrenja. 

Zatvor

Zatvor se definiše kao otežan, usporen ili bolan prolazak stolice, pri čemu stolica ne mora da bude tvrda da bi se to desilo. Veoma je čest u detinjstvu.