O inkontinenciji

Tipovi i uzroci inkontinencije.

Nevoljno curenje mokraće. Na to se svodi . Da li ste znali da postoji nekoliko različitih tipova curenja mokraće, kao i različitih uzroka?

Saznajte više o svom stanju

Milioni ljudi imaju poteškoće sa nevoljnim curenjem mokraće. Ipak, mnogi ljudi ne znaju mnogo o tome. To je šteta jer razumevanje uzroka – i tipa – inkontinencije olakšava nam da se nosimo sa tim stanjem i da živimo punim plućima. 
 
Na primer, ako znate da imate stresnu inkontinenciju, možete mnogo da postignete ako svakodnevno radite „brza stiskanja”. Ako imate hitnu inkontinenciju, možete da vežbate sposobnost mokraćne bešike da zadrži mokraću, što podrazumeva povećavanje količine mokraće koju mokraćna bešika može da zadrži i korak po korak da produžite intervale između pražnjenja (odloženo mokrenje).  
 
Bez obzira na tip i uzrok, treba da budemo otvoreni i da obelodanimo više o inkontinenciji. Počnite sa vašim lekarom pri sledećoj poseti. Sastavili smo listu pitanja koju možete da ponesete sa sobom