Slabost bešike usled nekog medicinskog stanja

Poremećaji koji mogu da utiču na mokraćnu bešiku

Postoji više međusobno nepovezanih stanja koja mogu da predstavljaju rizik za probleme sa mokraćnom bešikom. Ono što je dobro kod ovakvih tipova inkontinencije je da, kada se izleči stanje koje ih je izazvalo, rešite se i curenja mokraće. Ovo su neki primeri:
 
  • Moždani udar. Smanjena pokretljivost je česta posledica moždanog udara, a to povećava rizik od funkcionalne urinarne inkontinencije. 
  • Dijabetes. Žene sa dijabetesom češće imaju povećanu osetljivost bešike, koja može da dovede do prelivne inkontinencije. Dijabetes je takođe povezan sa proizvodnjom velike količine mokraće usled visokog nivoa šećera u krvi. To povećava rizik od curenja.
  • Gojaznost može da izazove inkontinenciju usled prisustva trbušne masti koja pravi dodatni pritisak na dno karlice i mokraćnu bešiku. 
  • Infekcija mokraćnih puteva bakterijama koje nadražuju unutrašnjost mokraćne bešike može da izazove osećaj hitnosti.