Naših 5 stubova zaštite

Upoznajte osobe koje vas čuvaju.

S velikom strašću pristupamo onome što radimo i stalo nam je da izrađujemo proizvode kojim ćemo podržati zdravlje i dobrobit svih – uključujući i naše voljene. Za nas bezbednost proizvoda nije samo važna, već je i lične prirode.

Portretna fotografija Marie

Upoznajte Mariu

1. Dobavljači

Naša tela zaslužuju najbolje od najboljih, tako da imamo visoke standarde za naše proizvode. Maria nam pomaže da pronađemo bezbedne i održive dobavljače širom sveta. Ona vodi računa da koristimo samo materijale dobavljača koji proizvodnju vrše u skladu sa principima etike i po najvišim standardima bezbednosti i kvaliteta. 
 
Ne oslanjamo se samo na ono što nam se kaže, već od naših dobavljača zahtevamo detaljne informacije, tako da tačno znamo šta je šta. Vodimo računa da oni ispunjavaju naše Essity Globalne standarde za dobavljače - ukoliko nije tako, sve što će od nas dobiti je „hvala, ali ne i hvala“. 
Portretna fotografija Gunille

Upoznajte Gunillu

2. Materijal

Za izradu naših proizvoda koristimo samo visokokvalitetne materijale, a svaki materijal u svakom proizvodu proveravamo redovno i detaljno. 
 
Gunilla je jedan od naših stručnjaka za bezbednost proizvoda i regulatorne poslove. Aktivno prati materijale i sastojke naših proizvoda i ništa joj ne može promaći. Da bi naš temeljan tim odobrio korišćenje materijala, on mora: 
 
  • biti isključivo adekvatan materijal za lokaciju na koju se taj proizvod isporučuje, za tip osobe koja će ga koristiti i vremenski rok tokom kojeg će se koristiti. 
  • sadržati hemikalije u isključivo bezbednim koncentracijama, zasnovano na najnovijim naučnim podacima. 
  • biti podvrgnut našim temeljnim postupcima testiranja koji nadmašuju zakonski predviđene opsege. 
 
Svaki materijal i proizvod moraju, naravno, da zadovolje i sva regulatorna pravila i aktuelne zakone. 

Za izradu naših proizvoda koristimo samo visokokvalitetne materijale, a svaki materijal u svakom proizvodu proveravamo redovno i detaljno.

Materijali

Portretna fotografija Petera

Upoznajte Petera

3. Testiranje

Peter je jedan od naših stručnjaka za bezbednost proizvoda. On testira naše proizvode do krajnjih granica kako bi bio siguran da su bezbedni. Testiranje koje sprovodimo na svakom materijalu ili proizvodu obično prevazilazi ono što zahteva zakon ili smernice. Naš program testiranja može obuhvatati stavke poput sledećih:  
 
  • Analiza tragova neželjenih hemikalija, sve do izuzetno niskih nivoa 
  • Provera ćelijske kulture toksičnosti nekog materijala 
  • Dermatološki testovi i/ili testovi tolerancije kože potrošača (ne želimo da se hvališemo, ali smo i suinicijator programa upravljanja EDANA, koji poziva na unapređene zahteve za apsorbujuće higijenske proizvode.)
Portretna fotografija Jay

Upoznaj Jay

4. Proizvodnja

Imamo visoke standarde. Naš besprekorni proizvodni proces omogućava nam da neprestano stvaramo visokokvalitetne proizvode, pritom ispunjavajući ključne zahteve naših značajnih pet principa: kvalitet, zdravlje i bezbednost, higijena i životna sredina.  
 
Jay pomaže u kontroli načina proizvodnje naših proizvoda i osigurava da se pridržavamo striktnih pravila prilikom izrade naših proizvoda: 
 
  • Koriste se samo materijali i sastojci odobreni kao bezbedni za proizvod. 
  • Primenjujemo sistem kontrole kvaliteta kako bismo bili sigurni da će svi naši proizvodi biti upravo onakvi kakvi mi želimo da budu. Kontrolišu se čak i sredstva za čišćenje koja se koriste u našim fabrikama. 
  • Naši proizvodni procesi su u potpunosti kontrolisani kako bi bili sigurni da sve funkcioniše ispravno od početka do kraja. 
  • Nosioci smo eksternog sertifikata. Slijedimo valjanu proizvodnu praksu ili primenjujemo dodatne mere za upravljanje rizikom u oblastima raznovrsnih proizvoda, poput kozmetike, proizvoda koji imaju kontakt sa hranom ili medicinskih uređaja. 

Naš besprekorni proizvodni proces omogućava nam da neprestano stvaramo visokokvalitetne proizvode, pritom ispunjavajući ključne zahteve naših značajnih pet principa: kvalitet, zdravlje i bezbednost, higijena i životna sredina.

Proizvodnja

Portretna fotografija Jennie

Upoznajte Jennie

5. Aktivni kontakt s potrošačima

Važno nam je da naši proizvodi budu prikladni za svakoga. Zato smo uvek spremni da čujemo šta imate da kažete o našim proizvodima, bilo da je to dobro ili loše. Svaka žalba ili mišljenje nam je važno. 
 
Jennie zna koliko su važni briga i pažnja. Ona pomaže u nadgledanju naših proizvoda kako bi bili sigurni da su kontinuirano bezbedni, čak i nakon što izađu iz fabrike. Ako primimo žalbu, ona se odmah njome bavi kako bi pronašla najbolji način da je reši. Ako je žalba ozbiljna, u roku od 48 sati okuplja se tim stručnjaka za bezbednost proizvoda i medicinskih stručnjaka koji rade na otklanjanju problema. Ako - a to se vrlo retko dešava - proizvod ima manu u smislu bezbednosti, mi obaveštavamo nadležne organe, a zatim izrađujemo plan i vršimo povlačenje s tržišta. A tokom celog procesa vas imamo na umu.