Emisija ugljen-dioksida: zašto je značajna za kompaniju TENA, a zašto za vas

Hajde da pogledamo ono što znamo. Znamo da se planeta zagreva zbog gasova staklene bašte koje mi ljudi ispuštamo u atmosferu. Znamo da treba drastično i brzo da smanjimo emisiju kako bismo izbegli najgore efekte klimatskih promena. Znamo i da će obim ovog problema zahtevati izvanrednu saradnju svih delova društva. 

Gola stopala grupe ljudi u krugu na peščanoj plaži
Svi moramo da preuzmemo odgovornost za sopstvene emisije. U kompaniji TENA rado prihvatamo ovaj izazov. Ali, da bismo bili deo rešenja, dobro je da znamo koliko doprinosimo nastanku problema. Taj problem je mnogo više od benzina u našim automobilima i struje u našim utičnicama. 
 
Tu na scenu stupa ideja o emisiji ugljen-dioksida. Naše emisije ugljen-dioksida ostavljaju trag na planeti na isti način kao stopalo na zemlji. To je praktična mera ukupnog uticaja koji jedna osoba, proizvod ili organizacija trenutno ima na klimu. 
Radnik u fabrici TENA zatvara pakovanje

Šta sve uračunavamo i šta se time dobija

U osnovi, vaša emisija ugljen-dioksida je mera sveg ugljen-dioksida (CO2) i drugih gasova staklene bašte nastalih usled vaših aktivnosti tokom jedne godine. Da, radi se o emisijama tokom svih vaših putovanja i o svoj struji koju ste potrošili. Ali, to obuhvata i emisije nastale pri izradi svih proizvoda koje ste koristili i svih usluga koje ste kupili. 
 
To važi i na nivou naših proizvoda. Životni ciklus proizvoda TENA počinje izdvajanjem prirodnih resursa i pravljenjem sirovina. Zatim spajamo sve materijale u fazi proizvodnje. Onda se proizvod prevozi korisniku i na kraju ga korisnik baca nakon što je poslužio svojoj svrsi. Svaka faza obuhvata korišćenje energije, prevoz i upravljanje otpadom. Stoga, da bismo izračunali realnu emisiju ugljen-dioksida naših proizvoda, moramo da razmotrimo sve ove faze.
Otisci stopala u pesku na plaži blizu mora

Šta to znači za svakog od nas i zašto TENA veruje u to

U Britaniji je 2017. godine emisija ugljen-dioksida po glavi stanovnika iznosila 7,7 tona1. To zapravo znači da su oni usled svojih aktivnosti odgovorni za ekvivalent od 7,7 tona emisije ugljen-dioksida te godine. Isto važi i za kompaniju TENA. Mi smo odgovorni za emisije u svakoj fazi životnog ciklusa naših proizvoda.
 
Fokusiranje na smanjenje emisije ugljen-dioksida je iskren korak napred, a ujedno i najznačajniji za kompaniju TENA. Štaviše, mi to smatramo prilikom. Posmatrajući emisije u svakom aspektu svog poslovanja i svakoj fazi životnog ciklusa naših proizvoda, dolazimo do brojnih koraka koje možemo da preduzmemo. Baš ti mali koraci će nas odvesti tamo gde želimo.
 
 
 
1) Eurostat, emisija gasova staklene bašte po glavi stanovnika. Preuzeto sa https://ec.europa.eu/eurostat/
Zumiran prikaz stare vage

„Čekaj, mislio sam da je CO2 gas. Kako gas može da ima težinu?”

Zapravo, sva materija ima težinu. Balon s helijumom nije bez težine. Lebdi jer je lakši od vazduha koji ga okružuje, isto kao što je štap koji pluta lakši od vode koja ga okružuje. Zapravo, sve vreme postoji ogromna atmosferska težina iznad naših glava. Samo je ne primećujemo, na isti način na koji riba iz dubokog mora ne primećuje težinu okeana iznad svoje glave. 
 
Da biste stekli utisak o veličini tone čistog CO2 u gasovitom stanju2, zamislite loptu prečnika 10 metara. Sada zamislite 7 ili 8 takvih lopti i bićete blizu količine koju svake godine emituje prosečan Britanac. Kada se to podeli brojem dana, dobije se 21 kilogram dnevno, što je dovoljno da se napuni lopta prečnika 2,8 metara.
 
 
 
2) na sobnoj temperaturi
Dvoje ljudi trči atletskom stazom, sa zelenim otiscima stopala preko slike

Treba toliko toga da se postigne, ali to možemo da uradimo zajedno

Da bismo izbegli najgore efekte klimatskih promena, moramo do 2050. godine da smanjimo godišnju emisiju ugljen-dioksida svake osobe na Zemlji na manje od 2 tone3. To je manje od 5,5 kilograma dnevno po osobi. Naravno, ovo je za neke zemlje veći izazov nego za druge jer nemaju sve zemlje istu emisiju ugljen-dioksida. Ali, jasno je da svi moramo da napravimo određene promene.
 
Takođe je jasno da smo u ovome zajedno, čak i kada se radi o emisiji ugljen-dioksida. Kada koristite neki TENA proizvod, deo vaše emisije ugljen-dioksida koji se odnosi na njega postaje i naša odgovornost. Zato, kada smo mi efikasniji, efikasniji ste i vi. 
 
Tako ćemo postići cilj. Smanjujemo i našu i vašu emisiju ugljen-dioksida, korak po korak.
 
 
 
3) Švedska agencija za zaštitu životne sredine, „Kako da smanjim svoju emisiju ugljen-dioksida”. Preuzeto sa https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Zelene namirnice u mrežastoj torbi koje se delimično vide na belom mermernom stolu

Svi treba da napravimo promene. Neki od nas treba da urade više.

Biće potrebne stvarne promene u stilu života i potrošačkim navikama4, a postoje efikasne mere koje možemo da preduzmemo kao pojedinci kako bismo smanjili svoju emisiju ugljen-dioksida. One obuhvataju smanjenje putovanja automobilima koji koriste fosilna goriva, pametnije korišćenje životnog prostora, prelazak na obnovljivu energiju, zamenu mlečnih proizvoda i crvenog mesa kada je to moguće i odlučivanje za održivije proizvode. 
 
U isto vreme neki od nas bi trebalo da nose veći teret odgovornosti. Vlade, institucije i kompanije kao što je naša, treba da ulože najveći napor. U kompaniji TENA smatramo da postoje dobri razlozi da budemo optimistični. Mnogo toga može da se dogodi za 30 godina ako se pokrenemo zajedno. 
 
 
 
4) U skladu sa Izveštajem IPCC 2014
Pakovanje uložaka za inkontinenciju TENA Discreet na plavoj pozadini, sa zelenim otiscima stopala na desnoj strani

Veličina emisije ugljen-dioksida naših proizvoda danas

Od 2008. godine preduzimamo mere da bismo prepolovili svoju emisiju ugljen-dioksida do 2030. godine. Zasad idemo po planu. Kako bi naš napredak bio što transparentniji, objavljujemo emisiju ugljen-dioksida proizvoda TENA u tzv. Ekološkim deklaracijama proizvoda (EPD). One su nezavisna potvrda u kojoj se navode ekološke informacije o proizvodu na osnovu njegovog celokupnog životnog ciklusa. 
 
Na primer, EPD za naše uloške TENA Lady Slim Normal pokazuje da jedan uložak trenutno ima emisiju ugljen-dioksida od 39 g. Celodnevna upotreba zahteva 4 ovakva uloška, što iznosi 156 g dnevno.