Ostavljanje boljeg traga

Kompanija TENA je posvećena smanjenju emisije ugljen-dioksida u vezi sa proizvodima i uslugama do 2030. godine. Jedan od koraka ka postizanju toga je prelazak na električnu energiju od obnovljivih izvora poput npr. vode, vetra ili sunca u našim fabrikama. Električna energija u našim fabrikama se kupuje eksterno i ima potvrdu sa garancijom porekla. Ove potvrde ne pravimo mi, već ih izdaju eksterne institucije poput Evropskog sistema energetske sertifikacije (European Electricity Certification System (EECS)) kako bi se osigurao kredibilitet. Na taj način podržavamo razvoj obnovljive električne energije na svim tržištima.

Muškarac i dve žene, svi sa trakama i karticama za zaposlene u kompaniji TENA oko vrata, gledaju pored kamere i osmehuju se.

#makeabettermark

Dve vetrenjače na vrhu zelenog brda. Oblaci na nebu i planine u daljini.

Šta je to obnovljiva energija?

Obnovljiva energija potiče iz prirodnih izvora koje priroda neprekidno nadopunjuje i imaju malu emisiju ugljen-dioksida. Oni su povoljniji za životnu sredinu i pomažu u smanjenju uticaja klimatskih promena. Koji su to izvori i kako osiguravamo da dobijena električna energija bude stvarno obnovljiva?