Razumevanje urinarne inkontinencije kod odraslih

Termin „urinarna inkontinencija“ odnosi se na svako nevoljno curenje mokraće. Postoji nekoliko različitih tipova urinarne inkontinencije: stresna, mešovita, hitna i druge.

Nije svaka ista. Uzroci inkontinencije se razlikuju u zavisnosti od toga da li se javlja kod muškaraca, žena, starijih osoba ili dece. Takođe, postoji različiti stepen nevoljnog curenja mokraće. Lekar može da pruži detaljniju dijagnozu na osnovu tipa inkontinencije, učestalosti i stepena ozbiljnosti. Stoga, ako se suočavate sa curenjem mokraće, „slabom bešikom” ili imate drugih problema sa bešikom, posavetujte se sa svojim lekarom.

Različiti tipovi inkontinencije kod odraslih

Kod stresne urinarne inkontinencije dolazi do curenja mokraće prilikom naprezanja, recimo, kada kašljete, kijate ili kada se smejete. To je najčešći tip inkontinencije kod žena, dok se kod muškaraca retko javlja.
 
Hitna urinarna  povezana je sa hitnošću mokrenja. Stepen curenja može biti različit, od nekoliko kapi do potpunog pražnjenja mokraćne bešike. Ovaj tip inkontinencije takođe može da ima različite uzroke, među kojima su uvećana prostata, infekcija mokraćnih puteva, ili jednostavno prekomerni unos tečnosti. Zato je važno dobiti pravu dijagnozu prema kojoj će se odrediti način lečenja.
 
Mešovita urinarna inkontinencija predstavlja kombinaciju stresne i hitne urinarne inkontinencije. To znači da su curenja povezana sa hitnošću mokrenja, ali i sa naprezanjem.
 
Prelivna inkontinencija nastaje kada mokraćna bešika ne može da se isprazni u potpunosti, pa se postepeno puni preostalom mokraćom. Najčešći uzrok ovog tipa inkontinencije je suženje mokraćnog kanala do kojeg može doći, između ostalog, zbog uvećane prostate. Uzrok tome može biti i to što se mišić mokraćne bešike ne kontrahuje, pa ne dolazi do pražnjenja, što može biti povezano sa dijabetskom neuropatijom. 
 
Do neurološkog poremećaja rada bešike dolazi usled povrede mozga, kičmene moždine ili nerava. Neurološki poremećaj rada bešike se javlja kod pacijenata koji su pretrpeli oštećenja usled povreda, moždanog udara, multiple skleroze ili Parkinsonove bolesti. 
 
 je nevoljno curenje mokraće neposredno nakon izmokravanja. Ovo se događa zbog toga što se u mokraćnom kanalu zadržava malo mokraće. Češće se javlja kod muškaraca i ponekad se može izbeći tako što se karlično dno pritisne unapred kako bi se izbacila preostala mokraća. Može se javiti i kod žena sa slabim mišićima koji podupiru mokraćni kanal.
 
Funkcionalna urinarna inkontinencija je tip koji se vezuje za umanjenu sposobnost kretanja zbog koje nije moguće na vreme stići do toaleta. Oštećenje vida, smanjena kognitivna funkcija i smanjena pokretljivost neki su od uzroka nastanka funkcionalne inkontinencije.
 
Pročitajte više i potražite informacije na TENA sajtu koji vam najviše odgovara.
 
Više o inkontinenciji na sajtu TENA Deca