Procene životnog ciklusa

Želimo da povećamo ljudsko blagostanje i smanjimo uticaj na životnu sredinu. Procena životnog ciklusa (LCA) je jedina proverena alatka kojom merite ukupan ekološki uticaj životnog ciklusa proizvoda. Uključivanjem procena životnog ciklusa u naš rad na inovacijama možemo smanjiti količinu otpadnih materija u svojim proizvodima, počev od pametnije izrade i vrhunskih materijala, preko efikasnijeg iskorišćenja resursa i transporta, sve do faza upotrebe i reciklaže. 

„Najveći uticaj na životnu sredinu ima proizvodnja sirovina, a zatim faza kad potrošač završi upotrebu proizvoda. To znači da moramo da težimo pametnijoj izradi od manje količine vrhunskih materijala.”

Suzan Iliefski-Janols, potpredsednica za održive proizvode i usluge , Globalni brend, inovacije i održivost

Naš ključ za manju emisiju ugljen-dioksida

U gornjem videu, potpredsednica za održive proizvode i usluge Suzan Iliefski-Janols razmatra kako koristimo procene životnog ciklusa – od samih početaka, ranih 90-ih godina 20. veka, do toga šta to znači za naše svakodnevno i dugoročno poslovanje. 
 
Ovo su neki od najznačajnijih zaključaka: 
 
  • Procena životnog ciklusa (LCA) je jedina alatka kojom se meri ukupan uticaj nekog proizvoda na životnu sredinu tokom njegovog čitavog životnog ciklusa: od proizvodnje sirovina, preko transporta, do upotrebe i reciklaže. 
  • Procena životnog ciklusa za neku inovaciju se zasniva na istim naučnim dostignućima i standardima kao za neki asortiman proizvoda, ali procena životnog ciklusa za asortiman obuhvata sve proizvode prodate u nekom regionu tokom određenog perioda. To znači da su inovacije obuhvaćene zajedno sa postepenim poboljšanjima svakodnevne proizvodnje. 
  • Procene životnog ciklusa nam omogućavaju da osmislimo projektovanje i razvoj kvalitetnih proizvoda uz minimalnu emisiju ugljen-dioksida – npr. pametnijom izradom, korišćenjem vrhunskih materijala i smanjenjem otpadnih materija. 
  • Rezultat neke procene životnog ciklusa može se iskazati putem ekološke deklaracije proizvoda (Environmental Product Declaration, EPD) – nezavisne potvrde koja pruža ekološke podatke o nekom proizvodu na osnovu njegovog čitavog životnog ciklusa.  Ekološke deklaracije za većinu TENA proizvoda se mogu naći na sajtu EPD International.