Naš globalni standard za dobavljače

Svi naši dobavljači su u obavezi da postupaju u skladu sa Globalnim standardom za dobavljače kompanije TENA, koji obuhvata zahteve u pogledu kvaliteta, bezbednosti proizvoda i životne sredine. On obuhvata i Kodeks ponašanja dobavljača, koji pokriva oblasti kao što su ljudska prava i uslovi rada. Dobavljači su takođe u obavezi da vrše samoprocenu putem baze podataka Sedex pre nego što izvršimo reviziju na osnovu procene rizika kako bismo potvrdili usklađenost.  

„U našem globalnom standardu za dobavljače se navode minimalni uslovi kako bi neko postao dobavljač kompanije TENA.”

Marija Molberg, , direktor za održive i globalne izvore

Podizanje na viši nivo

U prethodnom videu, direktor za održive izvore Maria Molberg daje prikaz istorije našeg globalnog standarda za dobavljače i zahteva koje mora da ispuni potencijalni dobavljač koji želi da postane partner kompanije TENA. 
 
Ovo su neki od najznačajnijih zaključaka: 
 
 • Naš globalni standard za dobavljače je ključni dokument koji obuhvata sve minimalne zahteve koje moraju da ispune svi potencijalni dobavljači kako bi radili sa nama u kompaniji TENA. Pokriva oblasti kao što su održivost, kvalitet, bezbednost proizvoda i životna sredina. 
 • Naš globalni standard za dobavljače obuhvata i Kodeks ponašanja za dobavljače, koji se zasniva na međunarodnim smernicama kao što su Globalni dogovor Ujedinjenih nacija i ključne konvencije Međunarodne organizacije rada i pokriva zahteve koje dobavljači kompanije TENA moraju da ispune u oblasti ljudskih prava, zdravlja i bezbednosti, odnosa sa zaposlenima i etičkog poslovanja. 
 • Postoje tri koraka koje svaki potencijalni dobavljač mora da prođe kako bi postao dobavljač kompanije TENA: 
  • Potpišite i saglasite se sa Globalnim standardom za dobavljače. 
  • Uradite samoprocenu putem SEDEX-a, koja pokazuje na koji način pristupate ljudskim pravima, uslovima rada i pitanjima životne sredine. 
  • Kompanija TENA vrši procenu rizika od potencijalnog dobavljača, kao i etičku reviziju (SMETA format revizije), koje pokrivaju oblasti standarda u oblasti rada, zdravlja, bezbednosti i etičkog poslovanja. Dobavljači su u obavezi da postupaju u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, npr. u vezi sa radnim satima, naknadama i uzrastom zaposlenih.  
 • Naš standard se stalno razvija i neprestano se prilagođavamo društvenim, etičkim i ekološkim zahtevima – kako onim koje nameće društvo, tako i onim koje traže klijenti i korisnici.  
 • Stalno ažuriramo svoj standard za dobavljače kako bismo osigurali da pokriva rastuće zahteve u pogledu ljudskih prava i ekologije, npr. upotrebe plastike u našim proizvodima i pakovanjima.