Šta je to obnovljiva električna energija i zašto TENA prelazi na nju?

„Korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora dovodi do niskih emisija ugljenika i pomaže u ublažavanju klimatskih promena, jednog od najvećih izazova sa kojima se suočavamo u celom svetu. Obnovljiva električna energija smanjuje emisiju ugljenika naših proizvoda i važan je deo preduzetih akcija održivosti“

Axel Thegerström Edh, direktor održivog razvoja, , Essity Global Brand, Inovacije i održivost

Izvori su najvažniji.

Obnovljiva energija, poznata i kao čista energija, dolazi iz prirodnih izvora sa niskim sadržajem ugljenika koje priroda kontinuirano zamenjuje u ljudskom vremenskom okviru. Na primer, sunčeva svetlost i dalje svetli, a vetar duva - čak i ako njihova dostupnost zavisi od vremena, lokacije i vremenskih uslova.  
 
Obnovljivi izvori energije mnogo su bolji za životnu sredinu od konvencionalnih, jer pomažu u smanjenju efekta staklene bašte i zagađenja vazduha povezanog sa proizvodnjom energije. Obnovljiva električna energija je podskup obnovljive energije, a odnosi se konkretno na električnu energiju koja dolazi iz obnovljivih izvora i koristi se za napajanje domova i preduzeća. 

Pa, koji su izvori?

SOLARNA - Naš najrasprostranjeniji izvor obnovljive energije je svetlost i toplota koju emituje Sunce i može se iskoristiti korišćenjem niza tehnologija koje se neprekidno razvijaju. Količina solarne energije koja je dostupna na Zemlji znatno je veća od trenutnih svetskih energetskih zahteva i mogla bi lako da zadovolji sve buduće energetske potrebe. 
 
VETAR - Snaga vetra koristi turbine za pretvaranje kinetičke energije vetra u električnu energiju. Rotacione lopatice vetroturbine okreću unutrašnju osovinu koja pokreće sistem zupčanika kako bi povećala brzinu rotacije, koja zatim pokreće generator koji proizvodi električnu energiju. 
 
HIDROELEKTRANA - Kao i energija vetra, hidroenergija je jedan od najstarijih i još uvek vodeći svetski izvor čiste energije. Takođe koristi obrtne turbine za proizvodnju energije, ali umesto vetra koristi vodu koja pada ili brzo teče. Turbine sa hidroenergijom ugrađene su u brane ili pod vodopade, omogućavajući im da koriste prirodnu snagu vode koja teče. 
 
BIOMASA - Materijali od biomase potiču od živih bića. Najzastupljeniji materijali su drvo, biljke i otpad. Naš prvi izbor je uvek recikliranje biomase kao materijala za naše proizvode. Tamo gde reciklaža biomase nije moguća, naš drugi izbor je da je koristimo za energiju. 
 
GEOTERMALNA - Geotermalna energija je toplota koja se kontinuirano proizvodi na našoj planeti, kako od njenog prvobitnog formiranja u našem Sunčevom sistemu, tako i od radioaktivnog raspada minerala. Ova energija se može naći širom sveta, ali je najlakše iskoristiti kada je najbliža površini zemlje, kao što su područja sa vulkanskom aktivnošću ili prirodni vrući izvori. 

Šta je nuklearna energija i zašto se ona ne računa?

Nuklearna energija je energija generisana cepanjem atoma i korišćenjem pare za pretvaranje ogromne energije koja se proizvodi u električnu energiju. To se postiže dugim i rizičnim procesom u nuklearnim elektranama širom sveta. 
 
Neki energetski analitičari veruju da bi nuklearnu energiju, zbog niskih emisija ugljenika, trebalo smatrati obnovljivom. Ali za stvaranje nuklearne energije potreban je uranijum, element teškog metala koji će na kraju nestati (iako to može potrajati stotinama godina).  
 
Što je još važnije, iako ne proizvodi gasove sa efektom staklene bašte, nuklearna energija proizvodi otpad koji je izuzetno opasan za žive organizme i zahteva sigurno skladištenje hiljadama godina. 

Obnovljiva energija u kompaniji TENA

U kompaniji TENA konstantno radimo na otkrivanju i inovacijama. Tražimo nove načine da unapredimo živote ljudi, dok istovremeno smanjujemo emisije ugljen-dioksida od naših proizvoda.  
 
Od 2008. smanjili smo taj otisak za 11–33% u Evropi, u zavisnosti od asortimana. Prelaskom na 100% obnovljivu električnu energiju u svim našim evropskim fabrikama, poboljšaćemo te brojeve za dodatnih 6% – što nas vodi dobrim putem ka ispunjenju ambicioznog cilja smanjenja svog otiska za 50% u Evropi do 2030. godine. 
 
I, naravno, električna energija koju kupujemo je 100% sertifikovana kao obnovljiva od strane Evropskog sistema sertifikata za električnu energiju (EECS), koji garantuje poreklo naše električne energije, na isti način kao što su sva sveža vlakna u našim proizvodima FSC- ili PEFC- sertifikovana da ispunjavaju naše visoke zahteve u odgovornom šumarstvu. 
 
Želimo da dizajniramo proizvode vam pomognemo da vodite život uz minimalnu emisiju ugljen-dioksida, ne žrtvujući svoje ili blagostanje svojih bližnjih. Približavamo se tome. Korak po korak.