Inkontinencija – uvod

Svaki četvrti muškarac stariji od 40 godina* pati od nevoljnog curenja mokraće, tj. inkontinencije. Najbolji put do rešenja je razumevanje šta je inkontinencija.

Svaki četvrti muškarac pati od nevoljnog curenja mokraće

Najčešće vrste inkontinencije

Postoji više različitih vrsta inkontinencije, ali su najčešće nagonska inkontinencija i kapanje (poznato i kao kapanje nakon izmokravanja i završno kapanje). Nije neobično da se te dve vrste jave i zajedno. Druge vrste inkontinencije su inkontinencija usled prepunjenosti (nevoljno curenje iz napunjene mokraćne bešike, često uzrokovano problemima usled uvećane prostate) i stresna inkontinencija. Najbolji način da utvrdiš koju vrstu imaš je da se konsultuješ sa lekarom koji će ti pomoći da nađeš odgovarajuće lečenje. Razgovor sa lekarom će ti pomoći da utvrdiš da li je kod tebe nevoljno curenje mokraće posledica nekih drugih stanja.

Nagonska inkontinencija

Nagonska inkontinencija se odnosi na nevoljno curenje mokraće praćeno snažnim osećajem potrebe za mokrenjem. Postoji nekoliko stvari koje mogu prouzrokovati ovo stanje. Jedan od glavnih uzroka je kad su mišići potiskivači, koji spadaju u voljne mišiće sfinktera, prekomerno aktivni i izazivaju nevoljne kontrakcije. Ovo šalje nervni signal u mozak, izazivajući osećaj da moraš da mokriš i kad to ne želiš. U nekim slučajevima uzrok može biti iritacija bešike usled infekcije ili kamena u bubregu. Može nastati i kao komplikacija neuroloških ili moždanih bolesti (moždani udar, Parkinsonova bolest ili multipla skleroza).

Stresna inkontinencija

Stresna inkontinencija se odnosi na nevoljno curenje mokraće usled napora ili napinjanja mokraćne bešike (prilikom kašljanja, smejanja ili kijanja). Mišić sfinkter ili mišići dna karlice i ligamenti koji podržavaju mokraćnu bešiku su previše slabi da bi zadržali mokraću u njoj. Ovo je vrsta inkontinencije koja se najčešće javlja kod žena, ali je može dobiti i oko 1% muškaraca nakon operacije prostate.

Kako da ti bude bolje

Postoji više načina da poboljšaš kontrolu mokraćne bešike. Dva takva načina su izvođenje vežbi za jačanje mišića dna karlice i promena ishrane. Najbolji način da ponovo uspostaviš kontrolu je da se konsultuješ sa lekarom koji će ti pomoći da nađeš najbolje rešenje.

Takođe i na našim stranama o vežbama i savetima možeš da saznaš više.

* Na osnovu ankete koju je sprovela kompanija SCA 2012. godine kod muškaraca starijih od 40 godina u SAD, UK, Nemačkoj, Italiji, Rusiji i Meksiku. Prikupljeni podaci nisu objavljeni.

Povezani članci

Inkontinencija – uvod

Svaki četvrti muškarac stariji od 40 godina* pati od nevoljnog curenja mokraće, tj. inkontinencije. Najbolji put do rešenja je razumevanje šta je inkontinencija.

Vežbe za dno karlice

Kontrola mokraćne bešike može da se popravi uz pomoć odgovarajućih vežbi. Vežbe za mišiće dna karlice, tzv. Kegelove vežbe, mogu da preduprede ili smanje probleme sa nevoljnim curenjem mokraće ili pomognu u njihovoj kontroli.