Poseta lekaru

Dnevna i noćna inkontinencija se često javlja tokom odrastanja dece – i traje samo privremeno.  Roditelji i negovatelji bi trebalo da se upoznaju sa radom bešike i da znaju da razdvoje činjenice od zabluda vezanih za inkontinenciju. To će im pomoći da otvoreno razgovaraju sa detetom na tu temu i da mu pruže najbolju moguću podršku. 
 
Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa situacijom u kojoj se našlo vaše dete, uvek je najbolje da se konsultujete sa lekarom ili profesionalnim negovateljem.

Pitanja koja vam lekar može postaviti

Da bi vam pomogao da ublažite tegobe kod deteta ili da ga izlečite, lekar ili medicinski stručnjak će želeti da sazna neke činjenice i istoriju vezanu za nastanak inkontinencije kod deteta. Na primer:
  • Učestalost i obim pražnjenja bešike
  • Da li do nevoljnog mokrenja dolazi danju ili noću
  • Koliko često se to događa, u kojem obimu i u kojim situacijama
  • Da li dete prekršta noge, hoda na vrhovima prstiju, sedi na petama ili pokazuje neke druge znake. 
  • Probava
  • Navike vezane za ishranu i unos tečnosti;
  • Da li dete uzima neke lekove ili je podvrgnuto drugim metodama lečenja
  • Da li postoji nešto drugo što utiče na situaciju, poput bolesti.
 
Ponekad lekar može da stekne bolji uvid u stanje vašeg deteta ako vodite dnevnik o radu bešike i creva deteta.