Janin blog

Jana ima 46 godina i radi kao menadžer za javne usluge. Prvi put joj se desilo da ne kontroliše bešiku posle manjeg operativnog zahvata. Naučila je kako da prebrodi situaciju, a njene duhovite dosetke će vam omogućiti da problem sa kojim ste suočeni sagledate u novom svetlu.
Pročitajte Janin blog ovde.