Slaba mokraćna bešika

Otežano kontrolisanje bešike, što može da dovede do neželjenog ispuštanja urina.

Ovo zaglavlje je H2.

Na ovoj stranici su prikazane samo dodatne informacije.

Srodne reči

Tekst naslova slike za slabu mokraćnu bešiku