Prostata

Žlezda kod muškaraca koja je smeštena na bazi bešike i okružuje mokraćni kanal. Proizvodi tečnost prilikom ejakulacije. Kod starijih muškaraca može da dođe do uvećanja ove žlezde, koja zbog toga onemogućava normalan protok kroz mokraćnu cev. Simptom ovog problema je slab mlaz urina.