Neurološki poremećaji mokraćne bešike

Oštećenja nerava prouzrokovana bolešću mogu da utiču na način komunikacije između mozga i mokraćne bešike. Rezultat je nemogućnost kontrolisanja bešike ili nemogućnost njenog potpunog pražnjenja.