Nagonska inkontinencija

Poznata i kao prevelika aktivnost mokraćne bešike. Ovo je najčešći oblik inkontinencije kod muškaraca. Radi se o iznenadnoj potrebi za mokrenjem, pri čemu bešika potiskuje mokraću protiv vaše volje. Ovaj problem se obično javlja zbog smetnji u prenosu nervnih signala između mokraćne bešike i mozga, a često je povezan sa uvećanom prostatom ili posledicama operacije prostate.

Moguće je osetiti potrebu za uriniranjem češće od uobičajenih četiri do osam puta na dan, pa i tokom noći. Međutim, u određenim slučajevima moguće je „uvežbati“ bešiku u cilju ređeg uriniranja i izbegavanja uriniranja tokom noći.