Kombinovana inkontinencija

Kao što i sam naziv kaže, ovo je inkontinencija kod koje se javlja više simptoma. Obično se radi o kombinaciji stresne i nagonske inkontinencije. Ukoliko imate oba ova tipa inkontinencije, obično jedan od njih prouzrokuje više problema od drugog, tako da najpre treba da se usredsredite na najčešće simptome.