Funkcionalna inkontinencija

Ovo je nemogućnost stizanja do toaleta na vreme, a uzrok su poteškoće izazvane nekom telesnom ili duševnom bolešću.