TENA Services

Dobra praksa kada je reč o nezi pojedinca kod kog je prisutna inkontinencija se ne postiže preko noći. Na tome mora stalno da se radi. Kada odredite oblasti koje je neophodno poboljšati, potrebno je napraviti plan nege. Kada uvodite poboljšanja, potrebno je podučavati zaposlene i pružati im podršku. Kada sve to učinite, moraćete da pratite rezultate kako biste znali na čemu ste. Zatim ćete sve to morati ispočetka, ali sa drugačijim vrstama poboljšanja.

Baš zbog toga je program TENA Services podeljen na tri ključna koraka: planiranje, podučavanje i praćenje.
TENA Services u domovima za stare

PLANIRANJE

– otkrivanje oblasti u kojima je potrebno poboljšanje i određivanje potrebnog nivoa poboljšanja
– utvrđivanje neopaženih troškova na pomoć pri inkontinenciji
– preciziranje načina napretka u okviru plana rada


PODUČAVANJE

– sprovođenje plana rada
– podrška zaposlenima u svakodnevnom radu
– obezbeđivanje nege pojedinca kada je reč o pomoći pri inkontinenciji


PRAĆENJE

– merenje i unapređivanje efikasnosti
– praćenje poboljšanja balansa „troškova & nege“
– definisanje odstupanja i predlaganje dodatnih mera

Svratite i pažljivije se upoznajte sa ovim. Kliknite na kartice iznad kako biste istražili svaki od ovih ključnih koraka.