TENA Lična Higijena.
Briga o pojedincu

Nega i čišćenje kože su važan deo pomoći pri inkontinenciji i sastavni deo života u domu za stare. Ovi tretmani direktno utiču na zdravlje i dobrobit štićenika, kvalitet radnog okruženja i celokupne troškove.

Upoznavanje sa prednostima održavanja higijene

Bolja nega štićenika
Odgovarajuća svakodnevna lična higijena povećava udobnost štićenika i oni se osećaju svežije i zdravije. Pravilna higijena je najjača odbrana od iritacija i infekcija kože i podstiče samopouzdanje, a i druželjubivost štićenika. Zahvaljujući tome, prijatnija je atmosfera i za štićenike i za negovatelje.

Do 30% manje posla
Prema istraživanju koje je sprovela agencija C.H.U de Charleroi iz Belgije (J Douchamps et al, 2007), domovi za stare u kojima se primenjuju preporuke za svakodnevnu ličnu higijenu su prijavili značajnu uštedu vremena utrošenog na radne zadatke i do 30%.

Smanjeni troškovi
Preporuke za svakodnevnu ličnu higijenu su osmišljene da bi se smanjili nepotrebni posledični troškovi, npr.:

  • prekomerno trošenje proizvoda i prekomerni otpad
  • troškovi pranja posteljine i veša
  • troškovi tretmana kože

TENA Lična Higijena. Za najbolju negu i čišćenje kože.

Podrška na svakom koraku

Svakodnevne aktivnosti za najbolju praksu. Ceo dan i svaki dan.

Kompletna ponuda proizvoda za negu i čišćenje kože