TENA usluge za domove za stare

Kako program „TENA Services“ može da vam pomogne? Tako što će sa vama da sarađuje na otkrivanju aspekata pomoći pri inkontinenciji koje je potrebno poboljšati, primeni poboljšanja i njihovom održavanju.
Nega pojedinca kod kog je prisutna inkontinencija je srž programa „TENA Services“. Zajedno stremimo primeni najboljih načina tretmana inkontinencije što podrazumeva da se o svakom pojedincu brine na najbolji mogući način. Naravno, od toga će imati koristi svi u domu za stare.

„TENA Services“ i štićenik

Izbor proizvoda i svakodnevne aktivnosti nege po meri pojedinca omogućavaju štićenicima da žive udobnije, aktivnije, dostojanstvenije, jednom rečju, kvalitetnije. Osim toga, ređe dolazi do isticanja urina i problema vlažne kože. Zahvaljujući tome, smanjuje se pojava oboljenja kože, a samim tim i broj prijema u bolnicu, odnosno neophodnost celodnevne nege.

„TENA Services“ i zaposleni

Efikasnijim korišćenjem proizvoda zadaci zdravstvenih radnika su manje naporni, odnosno oni nemaju obavezu da tako često pacijentima menjaju proizvode za zaštitu od inkontinencije, posteljinu i odeću, a i manje vremena provode na neplanirano lečenje oboljenja kože. Pošto imaju više vremena, mogu da se posvete suptilnijim poduhvatima i da budu srećniji pri radu jer mogu da se usredsrede na ono što najbolje umeju, a to je da neguju pacijente.

„TENA Services“ i troškovi

Potrošnja proizvoda se smanjuje zahvaljujući dobrim postupcima pri nezi pojedinca. Ipak, korisnici najviše resursa uštede na krupnim konsekvencama inkontinencije. Bolja nega štedi novac koji se troši na lečenje oboljenja kože i pranje posteljine i veša. Kada je štićenicima i zaposlenima bolje, samim tim ni troškovi na negu pacijenata, upošljavanje dodatnog osoblja i obuku neće biti enormni.