Kako TENA usluge mogu da vam pomognu?

To zavisi samo od vas. TENA pruža mnoštvo usluga koje mogu biti korisne u različitim radnim okruženjima. Međutim, ne radi se tu o opštim paketima usluga, već više o saradnji sa vama kako bismo zadovoljili baš vaše potrebe.

Ja nisam zaposlen u sektoru profesionalne pomoći pri inkontinenciji.

Da li postoje usluge i podrška za mene?

Dodatne informacije

Saradnja sa domovima za stare

TENA usluge za domove za stare predstavlja saradnju sa korisnicima u cilju postizanja najboljeg načina tretmana inkontinencije poštovanjem principa nege pojedinca. Primenom takve nege možete da poboljšate život štićenicima i zaposlenima, a da istovremeno smanjite ukupne troškove tretmana inkontinencije. Dakle, smanjena je potrošnja proizvoda, učestalost nevoljnog mokrenja i stres negovatelja, manje se troši resursa na negu kože, a smanjeni su i svi povezani troškovi.
Kliknite ovde da biste saznali više.

Ostale dostupne usluge

Ne sarađujemo samo sa domovima za stare, već imamo da vam ponudimo i druge profesionalne usluge čak i ako niste uključeni u stalnu negu štićenika. Ako o pacijentima vodite računa kod kuće ili u bolnici, ukoliko ste farmaceut, lekar opšte prakse ili patronažna sestra, možemo da vam ponudimo i pomoć i proizvode.
Kliknite ovde da biste pogledali koje još usluge vam nudi TENA.