Naručite TENA proizvode preko Interneta

Naručite preko Interneta

TENA proizvode možete da naručite preko Interneta posredstvom naše usluge TENA Direct <NAPOMENA: na lokalnim tržištima po potrebi promeniti naziv ili u potpunosti ukloniti dati sadržaj>. Brzo je, jednostavno i potpuno bezbedno.  Jednostavno izaberite proizvod koji želite da poručite i dovršite kupovinu koristeći bezbedan sistem plaćanja na mreži.
Poseta odeljku „TENA na Internetu“ >

TENA E-narudžbina

Korisnici koji su već TENA klijenti mogu da se prijave na sajt i da naruče proizvode preko sistema TENA E-narudžbina.    Usluga je dostupna non-stop, sedam dana u nedelji i sistemu možete da pristupite kad god želite.
Poseta odeljku „TENA E-narudžbina“ >

Proizvodi čija se vrednost pokriva iz fonda zdravstvenog osiguranja

 <Biće dodato u skladu sa lokalnim tržištem>
Možda je vašim pacijentima i klijentima na raspolaganju mogućnost da im troškove zaštite pri inkontinenciji pokrije zdravstveno osiguranje ili zdravstvena služba. Za to je neophodan recept od lekara, urologa ili patronažne sestre.
Kliknite ovde da biste dobili više informacija o pokriću zdravstvenog osiguranja.
Stranica sa informacijama o pokriću zdravstvenim osiguranjem (samo za zemlje koje pružaju ovakav vid zdravstvene zaštite)

Obratite se TENI

Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa poručivanjem TENA proizvoda.