Prednosti koje nudi TENA

Stalno radimo na svojim proizvodima i uslugama, a to je samo zbog vas. Vi odlučujete na šta ćemo da se usredsredimo. Vi i vaši pacijenti ste nam polazna tačka za testiranje proizvoda i početak rada na sledećem otkriću. Stoga pri osmišljavanju novih proizvoda posebno vodimo računa da poboljšamo kvaliteta života pacijenata, smanjimo opterećenje zdravstvenih radnika, kao i da ne opteretimo budžet.
Pošto imamo mnogo klijenata i krajnjih potrošača širom sveta, dobijamo i mnoštvo povratnih informacija, a i vi sami, kao i mnoge vaše kolege, nam saopštavate svoja stanovišta. Izuzetno cenimo te korisne ideje, te smo čvrsto ubeđeni da i vi zauzvrat imate koristi od naših inovativnih proizvoda i usluga koji vam pomažu pri radu. 


Savremeni proizvodi za zaštitu pri inkontinenciji

Nova, jača FeelDry™ zaštita za suvi efekat