Tražite neki savet?

Kada budete imali neku novu ideju ili saznanje u vezi sa pomoći pri inkontinenciji, svima nama to može pomoći. Inače, ovde imate skup korisnik preporuka i saveta.

Podelite svoje preporuke i savete tako što ćete da ih pošaljete ovde.