Dobro došli u kafe

Ovo je mesto određeno za razmenu gledišta i zapitkivanje kolega u vezi sa najboljom praksom za pomoć pri inkontinenciji. Ovde, u okviru foruma za diskusiju možete da pričate o svim aspektima tretmana inkontinencije, možete da pročitate o iskustvima svojih kolega ili možda navedete šta znate kako bi i drugi zdravstveni radnici od toga imali koristi. Tu je i odeljak sa predlozima za one koji svakodnevno vode brigu o pacijentima kod kojih je prisutna inkontinencija, a i vi sami možete da šaljete svoje predloge i savete. Možete i da postavite pitanje nekom od TENA stručnjaka za inkontinenciju

Nadamo se da će kafe uz vašu pomoć postati opsežan izvor informacija za sve zdravstvene radnike koji su uključeni u pomoć pri inkontinenciji