Žene i urinarna inkontinencija

Uopšteno se smatra da 10 do 12% žena redovno pati od urinarne inkontinencije, a učestalost je u nekim grupama i mnogo veća. Najčešći oblik urinarne inkontinencije kod žena predstavlja stresna urinarna inkontinencija. Nakon toga je nagonska inkontinencija, a mnoge žene imaju problema s obe vrste inkontinencije i osećaju kombinovane simptome.

DIJAGNOSTIČKA PROCENA

Kada se žena požali na simptome urinarne inkontinencije, neophodno je da se pre uspostavljanja dijagnoze stresne urinarne inkontinencije, nagonske inkontinencije ili kombinovanog oblika inkontinencije isključe druga patološka stanja. Pri tom treba uzeti u obzir istoriju bolesti, uključujući povrede glave, vrata ili leđa, relevantna oboljenja (npr. dijabetes), sportske aktivnosti, broj djece, porodičnu anamnezu, kao i analizu simptoma urinarnih problema i sam fizikalni pregled.

Analiza simptoma uključuje periode i prirodu inkontinencije. Uvek je potrebno uraditi laboratorijske analize kako bi se isključila infekcija bešike ili urinarnog trakta i krv u mokraći. Ako je to moguće, predložite pacijentu da vodi dnevnik mokrenja kako bi se dokumentovalo vremena mokrenja i količina urina, kao i količina i priroda unosa tečnosti.

Fizikalnim pregledom trebalo bi isključiti zatvor, prolaps, izrasline ili tumore na karlici, fistule ili oštećenja nastala usled trudnoće, porođaja ili prethodnih hirurških zahvata ili povreda. U slučajevima povrede glave, multiple skleroze, Parkinsonove bolesti, Alchajmerove bolesti i sličnih oboljenja potrebno je ustanoviti koji su neurološki simptomi i utvrditi mentalno stanje.

Naposletku je radi utvrđivanja neophodnosti lečenja potrebno proceniti kvalitet života, pokretnost pacijenta i pristupačnost toaleta.

STRESNA URINARNA INKONTINENCIJA

Stresna urinarna inkontinencija se odnosi na neželjeno isticanje urina pri naporu, napinjanju, kijanju ili kašljanju. Može se raditi o maloj, ali i o znatnoj količini.

Mogućnosti lečenja

Stil života

Analizirajte stil života u pogledu unosa hrane i tečnosti, smanjenja težine i pušenja. Gojazne osobe su sklonije stresnoj inkontinenciji zbog povećanog pritiska na abdomen. Pušači više kašlju, a to dovodi do češćeg isticanja urina.

  • Nemojte da pijete ni previše ni premalo. Smanjeni unos tečnosti radi smanjenja količine urina može da dovede do dodatnog nadražaja bešike i razvoja infekcije.
  • Izbegavajte kofein i gazirana pića jer ti napici, baš kao i alkohol, mogu nadražiti bešiku.
  • Proverite da li dolazi do interakcije lekova koji se trenutno koriste ili jatrogenih reakcija na njih.

Vežbe za jačanje mišića dna karlice

Vežbe za jačanje mišića dna karlice već su ustaljeno prvi oblik terapije stresne inkontinencije jer se njima jačaju mišići koji podupiru bešiku i mišići koji zatvaraju uretru. Upućivanjem pacijenta fizioterapeutu najefektivnije se postiže pravilno izvođenje vežbi, a to pruža najbolje izglede za uspeh. Fizikalnim pregledom će biti utvrđeno stanje mišića dna karlice, a osim toga fizioterapeut će na osnovu toga moći preporučiti individualni režim vežbanja.

Biološka povratna sprega i elektrostimulacija pomažu pri izvođenju vežbi za jačanje mišića dna karlice i muškarcima i ženama. Fizioterapeut ili specijalist za kontinenciju treba da ih preporuči kako bi se postigli najbolji rezultati.

Medicinski saveti

Visokoupijajući proizvodi za zaštitu pri inkontinenciji namenjeni za urinarnu inkontinenciju su najpopularniji proizvodi za zaštitu od isticanja urina. Postoje proizvodi za jednokratnu i za višekratnu upotrebu i oni su – iako nisu svi isti – većinom razvijeni u skladu s najvišim tehnološkim standardima, pa korisnicima nije teško da ih upotrebljavaju, niti se sa njima osećaju neprijatno. U zavisnosti od svakodnevnih potreba, pacijenti mogu da koristiti različite vrste uložaka ili gaćica. Postoje ulošci i gaćice koji imaju specifične namene, pa tako mogu da budu izuzetno tanki i ugodni i da služe za dnevnu upotrebu. S druge strane, ima ih i koji su dovoljno veliki da zadrže i obilno isticanje. Savetnici za probleme sa kontinencijom daju najkorisnije savete kada treba da se donese odluka šta da se koristi, a lokalna udruženja za pomoć sa kontinencijom mogu da pomognu u pogledu potrošačkih problema.

U određenim okolnostima se za zadržavanje isteklog urina mogu koristiti i drugi proizvodi za apsorpciju urina i sprečavanje njegovog isticanja. Kao privremena mera nakon hirurškog zahvata ili kao dugotrajno rešenje mogu da se koriste kateteri. Kateteri mogu biti privremeni ili trajni, te povezani sa drenažnom kesom koju nosi pacijent ili sa ventilom koji omogućava redovno pražnjenje katetera u posudu. Trajne katetere je moguće uvesti kroz abdomen umesto kroz uretru. Za njihovu zamenu i čišćenje mogu se obučiti pacijenti ili negovatelji.

Farmakološke i hirurške intervencije (pod određenim okolnostima)

Farmakološke intervencije

Dostupna su nova farmakološka sredstva koja pomažu pri stresnoj inkontinenciji. Nazivaju se dvostruki inhibitori ponovnog preuzimanja noradrenalina/serotonina, a dostupni su na nekim evropskim tržištima. Ispitivanja pokazuju da se najbolji rezultati postižu ako se koriste u kombinaciji s vežbama za jačanje mišića dna karlice.

Hirurške intervencije

Urolog ili ginekolog mogu da objasne koji su sve hirurški zahvati na raspolaganju za lečenje stresne urinarne inkontinencije. Postoje otvorene operacije i rutinski zahvati, a primenjuju se i dopunska sredstva. U većini slučajeva hirurško lečenje stresne inkontinencije treba smatrati tercijalnom terapijom koja se primjenjuje ukoliko konzervativne i farmakološke intervencije ne omoguće željeni ishod.

NAGONSKA INKONTINENCIJA

Nagonska inkontinencija ili preterana aktivnost bešike odnosi se na preteranu aktivnost mišića bešike koji se naziva detruzor i koji stvara pojačani nagon na mokrenje uz slabe ili nikakve znake upozorenja često propraćen isticanjem urina. U težim slučajevima dolazi do isticanja obilne količine mokraće. Pojavljuju se i učestalo (više od osam puta dnevno) i noćno (jednom ili više puta tokom noći) mokrenje.

Mogućnosti lečenja

Stil života

Što više olakšajte pristup toaletu. To može da podrazumeva posebna prilagođavanja životnog prostora pacijenta. Pacijentu mogu da pomognu povišena WC šolja, rukohvati i ormarići u spavaćoj sobi, kao i odeća koja se lako skida ukoliko postoji problem s pokretljivošću ruku.

Vežbe za ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom

Vežbe za ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom se zasnivaju na bihejvioralnoj nauci i osmišljene su radi povećanja kapaciteta bešike, a smanjenja učestalosti mokrenja. Bešika s vremenom postaje sve manje osetljiva na nadražaje i postiže sve veći kapacitet za zadržavanje većih količina mokraće. Prvi korak pri proceni nagonske inkontinencije i uvođenju režima vežbi za ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom predstavlja dnevnik mokrenja.

Vežbe za jačanje mišića dna karlice

Vežbe za jačanje mišića dna karlice su najuspešnije za lečenje stresne inkontinencije, kao i za kombinovani oblik inkontinencije, ali zbog jačanja muskulature i smanjivanja ili eliminisanja isticanja urina mogu biti od koristi i osobama kod kojih je prisutna nagonska inkontinencija. Biološka povratna sprega i elektrostimulacija pomažu pri izvođenju vežbi za jačanje mišića dna karlice. Fizioterapeut ili specijalist za kontinenciju treba da ih preporuči kako bi se postigli najbolji rezultati.

Medicinski saveti

Kod nekih žena se javlja iznenadno neželjeno isticanje urina, te se u rizičnim situacijama odlučuju za visokoupijajuće proizvode za zaštitu pri inkontinenciji. Postoji nekoliko oblika uložaka i gaćica koji odgovaraju različitim intenzitetima isticanja mokraće. Dostupni su proizvodi i za jednokratnu i za višekratnu upotrebu. Stoga iskusan savetnik za kontinenciju može da uputi pacijenta da umesto higijenskih uložaka namenjenih upijanju krvi koristi najprikladniji oblik proizvoda za zaštitu namenjen upravo upijanju urina.

U određenim okolnostima se za zadržavanje isteklog urina mogu koristiti i drugi proizvodi za apsorpciju urina i sprečavanje njegovog isticanja. Kao privremena mera nakon hirurškog zahvata ili kao dugotrajno rešenje mogu da se koriste kateteri. Kateteri mogu biti privremeni ili trajni, te povezani sa drenažnom kesom koju nosi pacijent ili sa ventilom koji omogućava redovno pražnjenje katetera u posudu. Trajne katetere je moguće uvesti kroz abdomen umesto kroz uretru. Za njihovu zamenu i čišćenje mogu se obučiti pacijenti ili negovatelji.

Farmakološke i hirurške intervencije (pod određenim okolnostima)

Za preteranu aktivnost mišića detruzora moguće je prepisati antimuskarinske lekove i antikolinergike. Retke su hirurške intervencije u slučajevima nagonske inkontinencije bez simptoma stresne inkontinencije.

KOMBINOVANI OBLIK INKONTINENCIJE

U slučajevima kombinovanog oblika inkontinencije javljaju se simptomi stresne urinarne inkontinencije, ali i simptomi nagonske inkontinencije. U skladu sa najnovijim smernicama „Međunarodnog odbora za inkontinenciju“ preporučuje se da se najpre leči dominantni simptom.

OSTALI OBLICI INKONTINENCIJE

Postoje i drugi oblici inkontinencije koji se ne mogu svrstati u gorenavedene kategorije.

  • Inkontinencija zbog kikotanja: oblik inkontinencije koji se generalno javlja u mladosti, ali može se nastaviti i u starijem uzrastu. Smeh izaziva mokrenje koje nastaje kao rezultat nestabilnih mišića detruzora i taj zdravstveni problem može biti nasledne prirode.
  • Funkcionalna inkontinencija: nemogućnost stizanja do toaleta radi mokrenja zbog invalidnosti (telesne ili mentalne) ili slabosti.