Muškarci i urinarna inkontinencija

Obeleženost povezana s urinarnom inkontinencijom često odvraća muškarce od traženja medicinske pomoći, ali taj zdravstveni problem je dosta česta pojava iako ređe prisutna nego kod žena. Ovaj problem može da se javi kod muškaraca svih uzrasta.

Učestalost urinarne inkontinencije kod pedesetogodišnjaka manja je nego kod pedesetogodišnjakinja. Sa starenjem se ta učestalost kod muškaraca povećava. Međutim, inkontinencija ne dolazi samo sa starenjem, već je direktno povezana i s drugim bolestima kao što su uvećanje i rak prostate, kao i neurološki poremećajima, na primer multipla skleroza, Parkinsonova i Alchajmerova bolest. U manjoj meri pojavu urinarne inkontinencije kod muškaraca povećavaju dijabetes, gojaznost i drugi rizični faktori.

Terapije navedene u nastavku predlažu su za pacijente kod kojih postoji obični oblik inkontinencije, tj. za one pacijente kod kojih se inkontinencija ne ponavlja niti je povezana s boli, krvi u mokraći, učestalim infekcijama, problemima s pražnjenjem, zračenjem prostate ili radikalnim hirurškim zahvatom na karlici. Preporučuje se da se pacijenti s tim simptomima smesta upute urologu.

DIJAGNOSTIČKA PROCENA

Inkontinencija kod muškaraca se podeliti u grupe simptoma koje mogu pomoći pri proceni. Muškarcima koje muči kapanje nakon uriniranja mogu pomoći vežbe za jačanje mišića dna karlice i ceđenje uretre. Stresna urinarna inkontinencija kod muškaraca se najčešće javlja nakon operacije prostate, a nagonska inkontinencija je često povezana sa uvećanjem prostate ili benignom hipertrofijom prostate, zatvorom i drugim hirurškim procedurama kao što je odstranjivanje debelog creva. Pojam kombinovanog oblika inkontinencije odnosi se na slučajeve kada su prisutni simptomi obe vrste inkontinencije.

Da bi se utvrdila priroda inkontinencije, potrebna je analiza istorije bolesti pri čemu se u obzir uzimaju prethodni hirurški zahvati i druge relevantne bolesti, kao i lekovi.

Fizikalnim pregledom bi trebalo obuhvatiti abdomen i bešiku kako bi se utvrdilo da li postoji kamen u bešici, divertikuli ili tumori, zatim rektum kako bi se utvrdilo postoji li impakcija stolice i naposletku je potrebno ispitati sakralni neurološki i centralni nervni sistem kako bi se u obzir uzelo mentalno stanje i drugi neurološki faktori. Dalje, potrebno je izvršiti analizu urina u cilju isključivanja infekcije i prisustva krvi u urinu. Neophodno je da se prvo izleče sve eventualne infekcije i da se zatim ponovo proceni stanje.

Da bi se utvrdio učinak inkontinencije na pojedinca, potrebno je proceniti kvalitet života, stepen pokretljivosti i dostupnost toaleta.

STRESNA URINARNA INKONTINENCIJA (NAKON PROSTATEKTOMIJE)

Stresna urinarna inkontinencija kod muškaraca se generalno javlja nakon hirurškog zahvata na prostati, iako do nje dolazi i pod drugim okolnostima. Simptom ovog zdravstvenog problema predstavlja neželjeno isticanje urina pri aktivnostima kao što su kašljanje, trčanje, skakanje itd. Simptomi su kod svakog muškarca drugačiji. Neki će, ponekad u kratkom periodu, primetiti tek sporadično isticanje malih količina urina, dok druge može mučiti stalno i dugotrajno isticanje. Uz odgovarajuću terapiju, mnogi će u potpunosti vratiti kontinenciju.

Mogućnosti lečenja

Stil života

Analizirajte stil života u pogledu unosa hrane i tečnosti, smanjenja težine i pušenja. Kod gojaznih osoba je jači pritisak na stomak. Pušači više kašlju, a to dovodi do češćeg isticanja urina.

  • Nemojte da pijete ni previše ni premalo. Smanjeni unos tečnosti radi smanjenja količine urina može da dovede do dodatnog nadražaja bešike i razvoja infekcije.
  • Izbegavajte kofein i gazirana pića jer ti napici, baš kao i alkohol, mogu nadražiti bešiku.
  • Proverite da li dolazi do interakcije lekova koji se trenutno koriste ili jatrogenih reakcija na njih.

Vežbe za jačanje mišića dna karlice

Vežbe za jačanje mišića dna karlice su najefikasnija terapija za urinarnu inkontinenciju nakon odstranjenja prostate. Kombinujući ih s vežbama za ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom i dnevnicima mokrenja mnogi muškarci (pod uslovom da zahvatom nije oštećen uretralni sfinkter) postižu punu kontinenciju. Biološka povratna sprega i elektrostimulacija pomažu pri izvođenju vežbi za jačanje mišića dna karlice. Fizioterapeut ili specijalist za kontinenciju treba da ih preporuči kako bi se postigli najbolji rezultati. Istraživanja pokazuju da je uloga biološke povratne sprege i elektrostimulacije pri lečenju urinarne inkontinencije nakon odstranjenja prostate u mnogim slučajevima korisna.

Vežbe za ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom

Ako muškarac nakon hirurškog zahvata na prostati ima problema s prečestom potrebom za mokrenjem i nagonskom inkontinencijom, biće korisno da se u terapiju uvrste vežbe za ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom. Sve veće količine urina se zadržavaju u bešici na sve duži vremenski period kako bi se pojačao kapacitet bešike. Svrha svega ovoga je da se prekine ciklus učestalosti mokrenja, potrebe za mokrenjem i nagonske inkontinencije. Savetnik za kontinenciju ili specijalista fizioterapije mogu pomoći pri tim vežbama.

Medicinska pomagala

Visokoupijajući proizvodi za zaštitu pri inkontinenciji za muškarce proizvode se u obliku tampona, jastučića i uložaka. Većina proizvoda za jednokratnu upotrebu se zasniva na tehnologiji pretvaranja urina iz tečnog u želatinozno stanje usled čega se urin zadržava u ulošku, te se smanjuje mogućnost isticanja. Nedavnim istraživanjem se ispitivala efikasnost različitih visokoupijajućih proizvoda za zaštitu pri inkontinenciji za muškarce.

Kao privremena mera nakon hirurškog zahvata ili kao dugotrajno rešenje u određenim okolnostima mogu da se koriste kateteri. Kateteri mogu biti privremeni ili trajni, te povezani sa drenažnom kesom koju nosi pacijent ili sa ventilom koji omogućava redovno pražnjenje katetera u posudu.

Urinarni kondom ili navlaku za penis za inkontinenciju pojedincu prilagođava specijalista i nameštaju se tako da ne stežu penis, a prazne se pomoću kesice ili ventila.

Farmakološke i hirurške intervencije (pod određenim okolnostima)

Ako osnovne mere ne budu efikasne, a inkontinencija se značajno odražava na kvalitet života, treba uzeti u obzir i dodatne intervencije, pa se u skladu sa tim savetuje upućivanje pacijenta urologu. Ovim su obuhvaćene procedure kao što je podvezivanje ili korišćenje dopunskih sredstava, odnosno ugradnja veštačkog sfinktera.

NAGONSKA INKONTINENCIJA

Nagonska inkontinencija se definiše kao neželjeno isticanje mokraće uz jaku potrebu za pražnjenjem. Kao i stresna urinarna inkontinencija i nagonska inkontinencija se prvo leči neinvazivnim metodama. Najveći faktor rizika za nastanak nagonske inkontinencije predstavljaju uvećanje prostate i ranije hirurške intervencije.

Mogućnosti lečenja

Stil života

  • Nemojte da pijete ni previše ni premalo. Smanjeni unos tečnosti radi smanjenja količine urina može da dovede do dodatnog nadražaja bešike i razvoja infekcije.
  • Izbegavajte kofein i gazirana pića koji isto kao i alkohol nadražajno deluju na bešiku.
  • Smanjite težinu zato što višak kilograma stvara dodatni pritisak na abdomen i prestanite da pušite jer zbog toga više kašljete i samim tim dolazi do isticanja urina.
  • Tokom uspostavljanja dijagnoze i za vreme lečenja moguće je koristiti proizvode za zaštitu od inkontinencije. To se čini ukoliko lečenje nije u potpunosti efikasno kako bi se podigao nivo samopouzdanja tokom stresnih perioda.

Vežbe za jačanje mišića dna karlice

Postoje dokazi da jačanje mišića dna karlice u nekim slučajevima može doprineti smanjenju isticanja urina kod muškaraca koji pate od nagonske inkontinencije. Biološka povratna sprega i elektrostimulacija pomažu pri izvođenju vežbi za jačanje mišića dna karlice. Fizioterapeut ili specijalist za kontinenciju treba da ih preporuči kako bi se postigli najbolji rezultati.

Vežbe za ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom

Ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom predstavlja važnu stavku kada je reč o lečenju nagonske inkontinencije. Kapacitet bešike se postepeno povećava malim, postepenim, kontrolisanim koracima. Za maksimalan uspeh je važno da pacijent sarađuje i da bude motivisan, kao i da se pridržava sporog ritma uvežbavanja.

Medicinska pomagala

Muškarci kod kojih postoji iznenadna potreba za mokrenjem mogu da nose visokoupijajuće proizvode za zaštitu pri inkontinenciji koji su prilagođeni muškarcima i njihovoj anatomiji. Ovi proizvodi se mogu upotrebiti jednom ili više puta i dostupni su različiti oblici i varijante koji uključuju jastučiće, tampone i uloške. Svi proizvodi se razlikuju po nivou apsorpcije i udobnosti koju pružaju. U skladu sa tim se preporučuje obraćanje savetniku za kontinenciju kako bi se ustanovilo šta je pacijentu potrebno u toku jednog dana, kao i da bi se izabrali odgovarajući proizvodi za datog pacijenta.

U određenim slučajevima se za zadržavanje isteklog urina mogu koristiti i drugi proizvodi za apsorpciju urina i sprečavanje njegovog isticanja. Određenim pacijentima kojima druge metode lečenja ne odgovaraju mogu pomoći kateteri i sredstva za pomoć pri vežbama za jačanje mišića dna karlice, odnosno ona sredstva koja se koriste za sprečavanje stresne urinarne inkontinencije. Kao privremena mera nakon hirurškog zahvata ili kao dugotrajno rešenje mogu da se koriste kateteri. Kateteri mogu biti privremeni ili trajni, te povezani sa drenažnom kesom koju nosi pacijent ili sa ventilom koji omogućava redovno pražnjenje katetera u posudu. Trajne katetere je moguće uvesti kroz abdomen umesto kroz uretru. Za njihovu zamenu i čišćenje mogu se obučiti pacijenti ili negovatelji. Urinarni kondom ili navlaku za penis za inkontinenciju pojedincu prilagođava specijalista i nameštaju se tako da ne stežu penis, a prazne se pomoću kesice ili ventila.

Druge intervencije (pod određenim okolnostima)

Ako navedeni načini tretmana ne daju rezultate nakon približno 3-4 meseca, izvršite ponovnu procenu i razmotrite mogućnost uključivanja dodatnih intervencija, kao i upućivanje drugim specijalistima. Mogućnosti lečenja kod specijaliste fizioterapeuta uključuju dodatne mere fizikalne terapije kao što su elektrostimulacija i biološka povratna sprega.

Osim toga, dostupna je i farmakološka intervencija u vidu antimuskarinskih lekova i antikolinergika. Moguća je primena i neuromodulacije, autoaugmentacije, augmentacije bešike i urinarne diverzije.

KOMBINOVANI OBLIK INKONTINENCIJE

Pojam kombinovanog oblika inkontinencije se koristi kada su prisutni simptomi nagonske inkontinencije, ali i simptomi stresne urinarne inkontinencije. Međunarodni odbor za kontinenciju Svetske zdravstvene organizacije savetuje da se najpre leči dominantni problem. Međutim, i nagonske i stresne urinarne inkontinencije se prvo tretiraju neinvazivnim metodama koje uključuju promene životnog stila, ponovno uspostavljanje kontrole nad bešikom i vežbe za jačanje mišića dna karlice. Ukoliko ove metode lečenja ne pokažu nikakve rezultate ili ako budu samo delimično uspešne, za tretman najizraženijih preostalih simptoma se mogu koristiti lekovi. Dogodi li se da se ni lekovima ne postigne nikakav rezultat, sledeću meru predstavlja upućivanje specijalisti na dodatne preglede.

KAPANJE NAKON URINIRANJA

Kapanje nakon uriniranja se leči ceđenjem uretre nakon pražnjenja i kombinacijom vežbi za jačanje mišića dna karlice u cilju ojačavanja sfinktera.

OSTALI OBLICI INKONTINENCIJE

Postoje i drugi oblici inkontinencije koji se ne mogu svrstati u gorenavedene kategorije.

  • Prelivna inkontinencija: kao što samo ime govori, pri ovom obliku inkontinencije urin neprestano teče kao da se bešika „preliva“. Do toga često dolazi zbog nekog vida mehaničke opstrukcije kao što je fekalna impakcija, povećana prostata, oštećenje nerva ili abnormalnost unutar uretre.
  • Funkcionalna inkontinencija: nemogućnost stizanja do toaleta radi mokrenja zbog invalidnosti (telesne ili mentalne) ili slabosti.