Uslovi i odredbe

Ova ponuda je namenjena isključivo ličnoj, nekomercijalnoj upotrebi krajnjih korisnika koji žive u Srbiji. Ako ne živite u Srbiji, idite na odgovarajući sajt tako što ćete u padajućem meniju na adresi www.tena.com izabrati svoju zemlju.

Ova ponuda je ograničena na [X] porudžbine/a po domaćinstvu, s tim što SCA u svakom trenutku može da je promeni ili obustavi. Potrebno je da krajnji korisnik ili član njegove porodice ručno izvrše naručivanje putem obrasca na ovom web sajtu. SCA može da pokrene pravni postupak ukoliko posumnja da je došlo do zloupotrebe ponude.