You seem to be located in <country>

Go to your TENA market site for local information.

Politika privatnosti

Smernice za obradu ličnih podataka 

Cilj kompanije Essity jeste da sve osobe čije lične podatke obrađuje Essity budu potpuno uverene da će njihova privatnost biti poštovana i da će prema njihovim ličnim podacima biti postupano na odgovarajući način.
 
Essity će se ponašati u skladu sa nacionalnim zakonima kojima se kontroliše prikupljanje i korišćenje podataka koji se odnose na pojedince (ličnih podataka); takav zakon je, na primer, švedski Dekret o zaštiti podataka (Personuppgiftslagen 1998:204). Švedskim dekretom o zaštiti podataka reguliše se obrada ličnih podataka, pri čemu se on primenjuje na većinu aktivnosti kompanije Essity.
 
Informacije

Lični podaci, uključujući imena i adrese koje ste dostavili kompaniji Essity, biće obrađeni ručno, kao i uz pomoć računara. Lični podaci koje budete naveli biće obrađeni u cilju pružanja informacija i usluga koje ste zatražili, a koristiće ih i odeljenje za marketing i prodaju, kao i sektor za razvoj proizvoda. U cilju ispunjavanja vašeg zahteva, Essity može da dostavi vaše ime, e-adresu ili poštansku adresu trećim stranama, na primer kompaniji koja obavlja slanje naručenih proizvoda ili distributeru proizvoda. Te kompanije će vam u naše ime pružiti informacije ili isporučiti proizvode koji su vas zanimali. Moguće je da će dostavljeni podaci biti izvezeni poslovnim partnerima koji se nalaze u zemljama-članicama Evropske unije, kao i u drugim zemljama.
 
U skladu sa švedskim Dekretom o zaštiti podataka imate pravo pristupa svojim ličnim podacima, kao i pravo na njihovo ispravljanje. Essity će vam omogućiti ta prava koliko god je moguće, uz ispunjavanje svih zakonskih obaveza. Ovaj sajt sadrži linkove do drugih web sajtova. Mi nismo odgovorni za prakse vezane za privatnost niti za sadržaj na tim web sajtovima.
 
Ukoliko imate bilo kakva pitanja o obradi ličnih podataka, možete da ih pošaljete na sledeću adresu: 

Essity Hygiene and Health AB 
Incontinence Care Division 
SE-405 03 GÖTEBORG 
SWEDEN 

Možete i da nas pozovete telefonom na broj: +46 31 746 0000

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.