Nabavljanje TENA proizvoda za dete na recept

Možda ćete moći da preko zdravstvenog osiguranja nadoknadite troškove zaštite koje dete koristi zbog problema sa slabom bešikom. Da biste to učinili, potreban vam je recept od lekara, urologa ili patronažne sestre.

Ako vam neko od njih prepiše zaštitu za određenu svrhu, onda bi trebalo da imate mogućnost izbora neke od robnih marki, odnosno proizvoda, čija se nabavka pokriva iz fonda zdravstvenog osiguranja. Trebalo bi da na taj način vaše dete dobije proizvod koji u maksimalnoj meri odgovara njegovim potrebama.