Uzroci problema slabe mokraćne bešike kod dece

Piškenje u krevet je najčešći oblik inkontinencije kod dece, dok se dnevno mokrenje javlja kod samo 2-4 % dece uzrasta od 5 do 7 godina. U nastavku su navedeni najčešći uzroci piškenja u krevet.

Faktori koji doprinose mokrenju u krevetu

Tri osnovna faktora utiču na to da li će dete tokom noći ostati suvo: količina urina proizvedenog tokom noći, sposobnost bešike da zadrži taj urin i sposobnost deteta da se probudi kako bi, reagujući na signale koje šalje bešika, otišlo u toalet. Ako postoji problem vezan za neki od ovih faktora, kod deteta se može javiti piškenje u krevet. Još jedan važan faktor koji se često zanemaruje jeste konstipacija

Zapremina urina tokom noći

Kad zaspimo, mozak šalje hemijski signalizator – antidiuretski hormon pod nazivom vazopresin, koji dovodi do smanjenja količine urina koji proizvode bubrezi. Manja proizvodnja urina tokom noći omogućava osobi da spava do jutra, a da ne mora da se budi radi odlaska u toalet. Istraživanja su pokazala da neka deca piške u krevet zato što njihov mozak ne luči dovoljno vazopresina, pa bubrezi proizvode više urina nego što bešika može da zadrži.

Smanjeni kapacitet i preterana aktivnost bešike

Faktor od koga zavisi da li će osoba ostati suva tokom noći jeste precizna ravnoteža između zapremine proizvedenog urina i sposobnosti bešike da taj urin zadrži. Ako dete ima mali kapacitet bešike za svoj uzrast ili dolazi do prevelike aktivnosti bešike, onda to može da utiče na sposobnost zadržavanja urina tokom noći. Neka deca imaju bešiku koja tokom dana naizgled funkcioniše normalno, ali čiji se balans u noćnim časovima narušava.

Smanjeni kapacitet bešike

Medicinski stručnjaci su izračunali prosečan kapacitet mokraćne bešike kod deteta:
Uzrast deteta x 30 + 30 = prosečan kapacitet za uzrast deteta
 npr. 7 x 30 + 30 = 240 ml – prosečan kapacitet kod deteta od 7 godina
Stoga, ako je količina mokraće pri uriniranju vašeg deteta mnogo manja od ove, to bi mogao da bude faktor koji doprinosi mokrenju u krevetu. Međutim, uvek je najbolje konsultovati zdravstvene stručnjake i dozvoliti im da izvrše kompletnu procenu svih mogućih faktora.

Prevelika aktivnost bešike

Neka deca, pre svega devojčice, imaju „previše aktivnu“ mokraćnu bešiku. To znači da bešika nije opuštena dok se puni i da iznenada počinje da se prazni pre nego što se napuni. Rezultat je često taj da dete ima potrebu da isprazni bešiku češće nego što je uobičajeno i da ima poteškoća „da se suzdrži“. Ponekad uzrok ovog problema može da bude urinarna infekcija ili zatvor.

Nemogućnost buđenja

Deca sa problemom noćne enureze ne mogu da se probude kada telo pošalje signal o napunjenosti bešike. Godinama se verovalo da deca mokre u krevetu kada su u stanju dubokog sna. Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da neka deca, bez obzira na to u kojem se stanju sna nalaze, jednostavno ne reaguju na unutrašnje signale koje telo šalje u cilju buđenja, pa mokre u krevet.

Zatvor

Zatvor se često zanemaruje kao uzrok noćnog mokrenja. Ako je rektum kod deteta pun, on vrši pritisak na bešiku, što može da dovede do smanjenja količine urina koju bešika može da zadrži, pa i da prouzrokuje nevoljne kontrakcije. Kad je u pitanju piškenje u krevet, lečenje zatvora može da dovede do značajnog poboljšanja, ako ne i do potpunog izlečenja. Dodatne informacije

Nasledni faktor

Izgleda da, kada je u pitanju noćno mokrenje, postoji nasledni faktor koji može da obuhvati nekoliko generacija. Uopšteno govoreći, ukoliko je jedan od roditelja imao problem sa mokrenjem u krevetu, verovatnoća da će i dete imati isti problem iznosi 40 %, odnosno 70 % u slučaju da su simptome imala oba roditelja.

Problemi u toku dana

Kod neke dece postoji problem i dnevnog i noćnog mokrenja, dok se kod određenog procenta dece on javlja samo u toku dana. Kod dece koja imaju probleme u toku dana može se javiti ono što nazivamo problem sa „pražnjenjem“, što znači da ne mogu da isprazne bešiku do kraja, pa jedan deo urina (takozvani „preostali urin“) ostaje u njoj. Druga deca imaju problem sa „skladištenjem“, što znači da njihova bešika ne može da zadrži urin kako ne bi došlo do nekontrolisanog isticanja mokraće.

Deca obično prazne bešiku u proseku 5-7 puta dnevno. Ako deca mokre ređe, to se ponekad naziva „smanjenom učestalošću mokrenja“. Razlog može da bude taj što tokom dana ne piju dovoljno tečnosti ili odlažu odlazak u toalet.

Ukoliko vaše dete mokri više od 8 puta dnevno, kaže se da ima „učestalo“ mokrenje, što se ponekad povezuje sa „nuždom“ – dete iznenada oseti potrebu da mokri, pri čemu je upozorenje kratko ili ga uopšte nema, pa mora da odjuri u toalet! Naravno, ukoliko ne stigne do toaleta na vreme, neće moći da zaustavi mokrenje.

Za razliku od dece koja imaju problem noćnog mokrenja, deca kod koje se javlja dnevno mokrenje možda imaju neki problem povezan sa ovim oblikom inkontinencije, recimo previše aktivnu bešiku ili bešiku koja se ne prazni pravilno; u tim slučajevima simptomi mogu da se pogoršaju ukoliko se ne leče. Zbog toga bi, ukoliko mislite da vaše dete ima problem dnevnog mokrenja, trebalo da se obratite lekaru ili pedijatru koji se bavi inkontinencijom.

Funkcionalna inkontinencija

Ovaj oblik inkontinencije se javlja kada vaše dete nije u fizičkoj mogućnosti da ode u toalet. Uzrok mogu da budu problemi sa kretanjem ili činjenica da dete koristi invalidska kolica. U potonjem slučaju se kod deteta može javiti i fekalna i urinarna inkontinencija. Ako je vaše dete u stanju da samo ode do toaleta ali mu je za to potrebno vreme, uverite se da nema prepreka na putu do toaleta i da dete ima odeću koja se lako skida.

Ukoliko se postavi noša ili stolica za nuždu, detetu može biti lakše da tokom noći isprazni bešiku. Ukoliko dete ne može da ustane iz kreveta, jedno od mogućih rešenja je posuda za nuždu – (ove posude su dostupne i za dečake i za devojčice, a možete ih nabaviti u sklopu usluga zdravstvene zaštite, i to putem pošte ili u apoteci).

Međutim, najvažnije je da se koriste zaštitni donji veš i posteljina koji će im omogućiti da budu suvi i da im bude udobno. Na ovaj način se umanjuje rizik od iritacija i infekcija kože kojima su sklone osobe koje provode dosta vremena u sedećem ili ležećem položaju.

Zdravstveni razlozi

Problem slabe bešike kod dece može biti i posledica neke bolesti ili hendikepa. Kod cerebralne paralize, rahishize, povrede mozga ili oštećenja nerava, fizički faktor može biti taj koji dovodi do nemogućnosti ispravnog primanja signala koje mozak šalje u cilju pražnjenja bešike. U nekim slučajevima uzrok mogu biti učestale urinarne infekcije ili čak manji deformitet urinarnog trakta.

Ukoliko ste negovatelj deteta koje ima ozbiljnu povredu ili hendikep, potražite dodatne informacije u odeljku Briga o bližnjima.

Anksioznost

Anksioznost se može javiti kao posledica problema sa inkontinencijom (dete se neretko pribojava da neće stići do toaleta na vreme ili da će mu se desiti neprijatno nekontrolisano ispuštanje mokraće na javnom mestu), ali nije zabeležena kao uzrok.

Izbegavanje odlaska u toalet

Neka deca odlažu odlazak u toalet, bilo stoga što ne vole da idu u školski WC ili zato što ne žele nešto da propuste pa zanemaruju svoju potrebu. To može da dovede do prekomernog punjenja bešike i slučajnog mokrenja. Pri tom može da dođe i do infekcija, pa pokušajte da ohrabrite dete da „sluša“ svoju bešiku i da mu objasnite da nema razloga da zazire od korišćenja toaleta van kuće.

Do sada ste već shvatili da postoji nekoliko uzroka problema slabe bešike kod dece. Naravno, svačije iskustvo je posebno. Stoga vam, ukoliko niste sigurni u pogledu simptoma, preporučujemo da se obratite lekaru koji će proceniti stanje, pri čemu najpre treba utvrditi kada i pod kojim uslovima kod vašeg deteta dolazi do nekontrolisanog isticanja urina. Ne bi bilo loše da nedelju dana vodite dnevnik u koji ćete upisivati vremena kada vaše dete mokri, jer ćete tako imati opšti uvid u situaciju. To će biti evidencija o kojoj ćete, ukoliko budete želeli, moći da popričate sa lekarom ili savetnikom za inkontinenciju. Preuzmite dnevnik za evidentiranje funkcionisanja bešike. 

Koliko bi vode trebalo da pijete svaki dan prema preporukama stručnjaka?Rezultati