Činjenica... ili zabluda?

Postoji veliki broj zabluda kada je u pitanju inkontinencija kod dece, pa je jako važno da i negovatelji i deca budu upoznati sa činjenicama o ovom zdravstvenom problemu. Ovaj test će vam pomoći da saznate šta su činjenice, a šta zablude i tako i sami shvatite šta je tačno, a šta su „bapske priče“.

Neka deca namerno mokre u gaće
Nijedno dete starije od tri godine ne mokri noću u krevetu
Većina dece prevaziđe problem mokrenja u krevetu
Mokrenje u krevetu koje se javlja kod dece smatra se zdravstvenim problemom
Do mokrenja u krevetu dolazi usled uznemirenosti ili stresa
Strogost prema detetu pomaže u velikoj meri