Koji su to uzroci inkontinencije kod žena?

Da li su mišići dna karlice oslabljeni?

Bešiku i mokraćni otvor podupire i fiksira splet mišića (mišići dna karlice) koji drže bešiku zatvorenom. Ovi mišići tokom godina prirodno oslabe, a kada izgube snagu i fleksibilnost onda i uobičajene radnje, kao što je kašljanje, mogu da dovedu do isticanja mokraće. To je najčešći uzrok slabe bešike.

Da li je došlo do nepokretnosti?

To je jedan od najčešćih uzroka inkontinencije kod žena koji može da spreči blagovremeno reagovanje kada se javi potreba za mokrenjem.
Postoji li mentalno oboljenje?
Ako vodite brigu o mentalno oboleloj osobi, onda je moguće da ona jednostavno ne može da prepozna potrebu za mokrenjem ili pražnjenjem creva, odnosno da, zbog njene bolesti, ne može da reaguje na takve impulse.

Da li je dijagnostikovano neko oboljenje?

Određena oboljenja, posebno ona koja zahvataju mozak ili nervni sistem, kao što su Alchajmerova bolest, Parkinsonova bolest, demencija, multipla skleroza i oštećenja mozga, mogu prouzrokovati inkontinenciju. Do toga dolazi zbog oštećenja nervnih puteva koji vode iz mozga. Posledica toga može biti preterana aktivnost bešike (prečesta potreba za mokrenjem) ili smanjena aktivnost bešike (neefikasno pražnjenje koje uzrokuje isticanje mokraće). Takođe, ovakva oboljenja mogu dovesti do fekalne inkontinencije. Uzrok inkontinencije može biti dijabetes i moždani udar.

Da li se uzimaju propisani lekovi za neko drugo oboljenje?

Inkontinencija kod žena može predstavljati sporedni efekat uzimanja određenih lekova. Ako je osoba o kojoj vodite brigu nedavno počela da uzima nove lekove, što se podudarilo sa pojavom inkontinencije, preporučuje se da joj zakažete lekarski pregled. Ponekad je moguće uzimati druge lekove, smanjiti im doze ili prestati sa uzimanjem.

Da li često dolazi do urinarnih infekcija?

Urinarne infekcije mogu da dovedu do povećane osetljivosti bešike. Mogu da se jave simptomi kao što su hitna potreba za mokrenjem, često pražnjenje danju i noću (ili u malim količinama), kao i nemogućnost pravovremenog stizanja do toaleta.

Da li često dolazi do zatvora?

Zatvor je jedan od najčešćih uzroka fekalne inkontinencije. Hronični zatvor može dovesti do tvrde stolice u rektumu tako da pražnjenje debelog creva postaje nemoguće. Kao posledica toga, mišići rektuma i creva se razvlače i na kraju slabe. Moguće je i da vodena stolica iscuri, dok se tvrda stolica zadrži, što dovodi do fekalne inkontinencije.

Da li su mišići dna karlice oslabljeni?

Bešiku i mokraćni otvor podupire i fiksira splet mišića (mišići dna karlice) koji drže bešiku zatvorenom. Ovi mišići tokom godina prirodno oslabe, a kada izgube snagu i fleksibilnost onda i uobičajene radnje, kao što je kašljanje, mogu da dovedu do isticanja mokraće.

Da li je nastupila postmenopauza?

Vremenom svi mišići oslabe, a nakon menopauze smanjena količina estrogena posebno utiče na slabljenje abdominalnih mišića. Kao posledica toga, bešika menja položaj i mišići oko urinarnog trakta postaju manje snažni.

Da li je u pitanju gojazna osoba?

Ako je osoba o kojoj vodite brigu gojazna, to može vršiti dodatni pritisak na abdominalne i karlične mišiće, što dovodi do isticanja mokraće.

Da li je u pitanju pušač?

Pušački kašalj može biti indirektni uzrok isticanja mokraće, uglavnom zbog učestalosti i izuzetnog naprezanja pri svakom kašljanju. Drugi faktor kod pušača je povećani rizik od bolesti cirkulatornog sistema za koje se propisuju diuretici, koji takođe povećavaju mogućnost isticanja mokraće.

Da li se radi o detetu?

Gorenavedeni uzroci ne važe ukoliko je u pitanju dete, tako da je potrebno da posetite dečiji deo parka da biste saznali više o specifičnim uzrocima inkontinencije kod dece.

Ako niste sigurni u vezi sa uzrokom inkontinencije kod osobe o kojoj vodite brigu, pročitajte odeljak Uzroci ili potražite dodatnu pomoć u odeljku Tipovi