Šta možete da učinite

Lokalne organizacije ili dobrotvorne ustanove možda mogu da vam pomognu

Otkrijte još neke odlične savete

U odeljku Tipovi smo opisali neke od najčešćih vrsta slabosti bešike koje se javljaju i dali stručne savete koji mogu da pomognu kod tih specifičnih tipova. Međutim, ako niste sigurni koji tip inkontinencije ima osoba o kojoj vodite brigu, savetujemo vam da razgovarate sa lekarom, koji obično može da uspostavi dijagnozu na osnovu nekoliko prostih pitanja.

Koja su to pitanja koja se postavljaju?

Obično se postavlja pitanje u vezi sa istorijom slabosti bešike, na primer da li se javlja pri određenim radnjama kao što su kašljanje ili kijanje, kao i u vezi sa bilo kakvim tretmanima i lekovima, odnosno bilo kakvim drugim oboljenjem koje je možda uticalo na stanje bešike osobe o kojoj vodite brigu. Verovatno sledi kratak pregled i uzimanje uzorka mokraće radi testiranja. Ako je izvodljivo, od pacijenta se traži da vodi dnevnik u kome će nedelju dana beležiti koliko često mokri, što pomaže da se prepoznaju obrasci ili direktni uzroci. U stvari, možda bi bilo dobro da vodite dnevnik nedelju dana pre prvog pregleda kako biste već tada raspolagali svim ovim informacijama. Dnevnik možete da preuzmete ovde.

Šta možete da učinite

Način na koji vodite brigu o nekome sa inkontinencijom zavisiće od njihovog stepena fizičke pokretljivosti i mentalnog stanja. Možda pomažete osobi koja je relativno dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja, ali kojoj bi koristile neke informacije i saveti, ili možda vodite brigu o osobi sa teškim oblikom fizičkog invaliditeta kao što je paraliza ili sa mentalnim poremećajem kao što je demencija ili Alchajmerova bolest, odnosno o osobi koja ima i mentalni poremećaj i fizički invaliditet. U ovom odeljku smo sakupili savete lekara i lica koja imaju iskustva u primeni kućne nege i na taj način smo pokrili četiri osnovna scenarija vođenja brige o nekome sa problemom inkontinencije kod kuće. Izaberite opis koji najbolje odgovara vašoj situaciji da biste pročitali savete i predloge koji se odnose na vođenje brige o osobi sa inkontinencijom.

  • Osoba o kojoj vodim brigu može sama da održava ličnu higijenu i da se oblači. Ona samo ponekad ne može da kontroliše bešiku
  • Osoba o kojoj vodim brigu je fizički sposobna, ali s obzirom na to da je mentalno obolela, može da dođe do nezgoda
  • Osoba o kojoj vodim brigu je lucidna, ali fizički nije u stanju da sama održava ličnu higijenu, da se oblači ili stigne do toaleta
  • Osoba o kojoj vodim brigu nije mentalno i fizički sposobna da sama održava ličnu higijenu, da se oblači ili stigne do toaleta